20 Éves a Gyermekvédelmi Törvény – konferencia és alumni-találkozó

20 Éves a Gyermekvédelmi Törvény – konferencia és alumni-találkozó
11/23

2017. november 23.

ELTE TáTK, Kari Tanácsterem - 0.100C

11/23

2017. november 23. -

ELTE TáTK, Kari Tanácsterem - 0.100C


A Gyermekvédelmi törvény születésekor olyan szociálpolitikai célt tűzött maga elé, mely egy tágabb értelmű gyermekvédelmet, minden gyermek egyenlőségét biztosítani kívánó univerzális rendszer keretét határozta meg. Ennek értelmében hangsúlyozza a gyermekek ​legjobb érdekét, a gyermekek különleges védelmét a bántalmazás és elhanyagolás ellen és garantálja a gyermeki jogok védelmét és érvényesülését mindennemű megkülönböztetés nélkül. 

20 év távlatából, figyelembe véve az új jóléti paradigmákat is, fontosnak tartjuk a hazai gyermekvédelem célkitűzéseinek, irányelveinek, az ellátórendszer működési sajátosságainak és hiátusainak számbavételét és felvázolni mindezek alapján egy olyan ​jövőképet, amely az ELTE TáTK oktatói, hallgatói által preferált egységes szemléletet képvisel és a gyermekek és családjaik jólétére és jól-létére fókuszál.  

Konferencia témája: gyermeki jogok védelme és érvényesülése, a gyermekjólét és gyermekvédelem ​kihívásai

Meghívottak köre: tereptanárok, gyakorló szakemberek, diákok, volt diákok, kutatók és döntéshozók

Időpont: 2017. november 23. (Konferencia idősávja: 10.00–16.45 óra, Alumni találkozó: 17:00–19:00 óra)

Helyszín: ELTE TáTK, Kari Tanácsterem 

Az ünnepi konferencia célja, hogy az ELTE TáTK szellemiségében megerősítsük a gyermeki jogok fontosságát és egy tudományos igényű szakmai párbeszédre hívjuk a gyermekvédelmi szakembereket. 

A konferekcia programja

A konferencián elhangzó előadások anyaga itt érhető el.

ELŐADÓELŐADÁS CÍME

Elek Zsuzsanna Réka

Tinédzserkori terhesség és korai iskolaelhagyás

Földváry Katalin

Anyaotthon – szükséglethez igazodva?

Juhász Gábor

A gyermeki jogok alkotmányos védelme

Kuslits Gábor

Szükségletfelmérés

Mózer Péter

Szolgáltatások átalakulóban – két kutatás tükrében

Orosz Krisztina

Gyermekvédelmi jenga

Rácz Andrea

Gyermekközpontú, családra fókuszáló megközelítések – nemzetközi kitekintés

Szécsi JuditKaló ZsuzsaHegedűs Judit

„Mi lesz a lányokkal?” Droghasználat a gyermekvédelmi szakellátásban

Tausz Katalin

Veszélyeztetett helyzetű gyerekek

Vígh Kata

Kettős szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátásban