2015 őszén ismét OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2015 tavaszára meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXII. OTDK).

Részvételi felhívás


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2015 tavaszára meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXII. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere. A mesterek körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születtek és születnek meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élményei, sikerei is ezekhez a műhelyekhez kötődnek.

Az OTDT a XXXII. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXII. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt is bemutathatják eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Az OTDK célja


A XXXII. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2013-2014-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Segítséget adjon a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez.
 
Kari TDK felhívás 2014 őszére:
http://tatk.elte.hu/palyazatok-gyakorlatok/palyazatok-hallgatoknak/3232-tdk-dolgozatok-szi-leadasa
 
A XXXII. OTDK felhívás teljes szövege:
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/
 
Az OTDK Társadalomtudományi Szekciójának felhívása:
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/tarsadalomtudomanyi-szekcio/
 
Az OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának felhívása:
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozgazdasagtudomanyi-szekcio/

2014.10.08.