A Diszkrimináció emancipáció – asszimiláció diszkrimináció c. kötet online is elérhető

A Kovács István Gábor által szerkesztett „Diszkrimináció emancipáció – asszimiláció diszkrimináció” című kötet letölthető az ELTE Reader oldaláról.

Link: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/diszkriminacio-emancipacio-asszimilacio-diszkriminacio/

„Kiadványunk a Huszár Tibor által az ELTE Szociológia Tanszékén kezdeményezett történeti elitkutatások legújabb eredménye. Az 1990-ben kezdett könyvsorozatban most induló kötetek a magyarországi tudáselit meghatározó csoportjának, az egyetemi tanároknak az adatait közlik. Az 1848 és 1944 között kinevezett 1044 egyetemi tanár életrajzi adattárának kötetei sok újonnan feltárt vagy eddig elhanyagolt adatot közölnek: a professzorok családja, szülei, testvérei, felesége, gyerekei, vallása, tanulmányai, teljes életútja, egyesületi és szerkesztőségi tagságai, kitüntetései, társadalmi és politikai szerepvállalása, vagyoni viszonyai. A most megjelenő első kötet 67 zsidó és zsidó származású professzor adatait tartalmazza. Az első izraelita felekezetű egyetemi tanárt Magyarországon 1872-ben nevezték ki Kolozsvárra. A pesti tudományegyetem első izraelita tanára csak 1894-ben jutott katedrához. Az utolsó izraelita felekezetű egyetemi tanár kinevezésének dátuma pedig 1919. Ezek a tények is mutatják, hogy mi indokolja ennek a felekezeti-művelődési blokknak a körülhatárolását. Sorsuk ugyanis a diszkriminációtól az emancipáción és az asszimiláción át a diszkrimináció felújításáig több esetben a koncentrációs táborig vezetett.”

2014.06.20.