A Fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban – konferencia

A Fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban – konferencia
11/19

2018. november 19.

MTA Székház (Kisterem), 1051 Bp. Széchenyi tér 9.

11/19

2018. november 19. -

MTA Székház (Kisterem), 1051 Bp. Széchenyi tér 9.


Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elkötelezett az ENSZ által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) megvalósítása iránt. Fontosnak tartjuk, hogy a jövő értelmisége egyetemi tanulmányai során hiteles, korszerű tudásra tegyen szert a 21. század nagy kihívásairól, és megismerkedjen a fenntartható fejlődés célrendszerével. Konferenciánkon megvitatjuk annak feltételeit, hogy az egyetemi hallgatók szakterületüknek megfelelő kurzusok keretében ismerjék meg a bioszféra-krízis folyamatait, különös tekintettel azok társadalmi-kulturális összefüggéseire.

A bioszféra állapotváltozását bemutató plenáris előadások után a szekciók – az előzetesen megküldött vitaindító gondolatok alapján – azokat a tartalmi, szemléleti, szerkezeti, illetve módszertani újításokat fogják megvitatni, amelyek segíthetnék a hazai felsőoktatást korunk világproblémáinak bemutatásában és értelmezésében. A szekciókban kialakult álláspontokat a későbbiekben a konferencia valamennyi résztvevője megismerheti a moderátorok összefoglalóiból. Az összefoglalók a további műhelymunkát hivatottak inspirálni. Célunk, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzunk meg, melyek megvalósítása érdekében a felsőoktatás illetékes vezetőihez fordulunk.

A konferencián kizárólag visszaigazolt regisztrációval lehet részt venni!
További információ:
Lányi András ELTE TáTK
land@tatk.elte.hu

Helyszín:
MTA Székház (Kisterem), 1050 Budapest, Széchenyi tér 9.

Időpont:
2018. 11. 19. du. 1 h

Program:
KÖSZÖNTŐK

13:00 – 13:20
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Moderátor:
Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára

13:20 – 13:50
A globális környezeti válság és a biológiai sokféleség
Vida Gábor, az MTA tagja

13:50 – 14:20
A klímaváltozás és várható következményei
Bartholy Judit, egyetemi tanár, ELTE

14:20 – 14:50
Víz – a 21. század nagy kihívása
Szöllősi-Nagy András, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

14:50 – 15:20
A fenntartható fejlődés forgatókönyve
Kőrösi Csaba, igazgató, Köztársasági Elnöki Hivatal, Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága

15:20 – 15:50
Kávészünet 

PÁRHUZAMOS SZEKCIÓÜLÉSEK
15:50 – 18:30

Világproblémák és kezelésük
Vitaindító: Pintér László, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem
Moderátor: Zlinszky János, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Máskéntgazdálkodás
Vitaindító: Köves Alexandra, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
Moderátor: Kajner Péter, oktató, ELTE

Környezeti etika – politikai ökológia
Vitaindító: Béres Tamás, egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem
Moderátor: Lányi András, ny. egyetemi docens, ELTE

A fenntarthatóság pedagógiája
Vitaindító: Victor András, ny. főiskolai tanár, ELTE
Moderátor: Varga Attila, tudományos főmunkatárs, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet