A. Gergely András recenziója Papp Richárd könyvéről

A Vallástudományi Szemle XII. évfolyamának 1. számában (2016/1) megjelent A. Gergely András recenziója Papp Richárd (Kulturális Antropológia Tanszék) "Bezzeg a mi rabbink. Így nevet egy pesti zsinagóga" című könyvéről.


Részlet A. Gergely András "A rabbi meg a kutató közösség(e)" című recenziójából:
"Ezért aztán nem „zsidóviccek” gyűjteményéről van szó Papp Richárd kötetében, hanem olvasatok olvasatairól, értelmezéskultúrák értelmezéséről, ahogyan azt egy kulturális antropológus – maga is a zsinagógai közösség tagja – értelmezni vállalja, mintegy saját hangján a hívőközösség hangját tolmácsolja. Jobbára azt az önkritikus és eredeti kultúrakritikát gyakorolja, melyet a Bethlen téri minjen közösségéből hoz, s további olvasatra kínál a remélhető olvasónak. Vagyis nem poénok és viccek válogatását vagy „okoskodó” tipológiáját, „humornéprajzát” adja, viszont kulturális antropológiai jelentésuniverzumát annál inkább. Ahogyan a közösség beszél, ahogyan önmagát „adja”, „megépíti” és élteti, ahogy mindezt az átbeszélési szertartást élvezi és gyarapítja maga is, telítve élcekkel, önkritikával, belátásokkal, megbocsátásokkal, iróniával, világképi cselekkel és narratívák narratíváival. Pótolhatatlan, ahogyan ezt Papp Richárd csinálja, mert hisz rajta kívül senki sem jár arra, aki nemcsak följegyez, gyűjt, szelektál, kérdéskörökbe szálaz szét, tematikus válogatásokba rendezi a tipizálható vicceket, hanem belelát és rálát egyszerre, elbeszélő módot talál egy folytonos elbeszélés változatainak „kibeszéléséhez”, mely nem „árulás” vagy tanúságtétel, de mindkettő egyszerre, méghozzá a Közösség hozzájárulásával, büszkeségével és szeretetével körülvéve, megerősítve."

2016.07.06.