A GLOBINTERSECT projektben az Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék

2024.03.05.
A GLOBINTERSECT projektben az Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék
Az ELTE Társadalomtudományi Kar Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszéke a European University Institut Widening Europe Programme keretében, EUI-s kollégákkal közösen vesz részt 2024. év végéig a GLOBINTERSECT - Global perspectives on intersectional histories nevű nemzetközi projektben.

Az EUI Widening Europe programjának – amelyben az Európai Unió és az EUI szerződő államai vesznek részt – célja, hogy erősítse a nemzetközivé válást, a versenyképességet és a kutatás minőségét, és ezzel is elősegítse az európai felsőoktatási és kutatási térség összetartozását.

A hivatalosan 2024. február 15-én elstartolt projektet a ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékéről Keller Márkus és Kiss Zsuzsanna vezeti. A projektben részt vesz még Bódy Zsombor és Magos Gergely is, akik szintén a tanszék oktatói. Távlati terv, hogy az aktuális projekttel egy nagyobb kutatást alapozzanak meg, amelynek kutatási tervét és irányait dolgozzák ki ebben az évben.

A projekt keretén belül két workshopot tartanak majd, az elsőt júniusban Budapesten, a másodikat pedig októberben Firenzében.

A projektről

A projekt a faji, etnikai, nemi, osztálybeli, életkori, fogyatékossági, lakóhelyváltoztatási és egyéb különbségeket vizsgálja globális vagy transznacionális történelmi perspektívából. Ahelyett, hogy a sokféleség egy-egy aspektusát emelnék ki, a GLOBINTERSECT interszekcionális megközelítést fog követni: hogyan kapcsolódtak össze a megkülönböztetés különböző logikái? Ezt a kérdést szem előtt tartva a projekt a 19. század elejétől vizsgálja a régiókon és kontinenseken átívelő kapcsolódásokat és megosztottságokat. Ezáltal a projekt számos olyan jelentős tanulmányra támaszkodik, amely a faj, az osztály, a nem és a szexualitás kölcsönhatásával foglalkozott gyarmati környezetben.

A projekt során az elsődleges kérdés nem az, hogy a globalizációs dinamika hogyan növelte vagy csökkentette a sokféleséget és az interszekcionális összetettséget. A kutatás inkább azt fogja nyomon követni, hogy a sokféleség konfigurációi és az interszekcionalitás módozatai hogyan változnak a globális kapcsolatokkal és azok megszakításával.