A közösségi pszichiátria kézikönyve - Ebook

Megjelent és online elérhető az Ébredések Alapítvány honlapján A közösségi pszichiátria kézikönyve, melynek egyik szerzője és társszerkesztője a TáTK Szociális Munka Tanszék oktatója, Bulyáki Tünde.

A közösségi pszichiátria kézikönyve – EBOOK kiadás 

Szerkesztette: Bulyáki Tünde és Dr. Harangozó Judit
 
Leírás az Ébredések Alapítvány honlapján
"Régóta tartozik az Ébredések Alapítvány a szakembereknek, családoknak, felhasználóknak és más érdeklődőknek azzal, hogy egységesen szerkesztett kiadványban közreadja azokat a tréning-anyagokat, amelyek révén a felhasználók és a családok, önsegítő csoportok akár önállóan is tehetnek a felépülésükért és megismerhetik a mentális problémák hatékony kezelési és gondozási módozatait. Ez a könyv mesterünk, Ian RH Falloon 1997-2006 között készült és rendelkezésünkre bocsájtott anyagára épül, amelyet felújítottunk, kiegészítettünk a Mester halála után."

Részlet a kötet bevezetőjéből
"A közösségi pszichiátria és addiktológia abban különbözik a hagyományos, intézményekre alapozott ellátásoktól, hogy:
  • a szolgáltatások az intézményekből a kliens természetes életterébe kerülnek át, az illető családtagjainak, természetes környezetének bevonásával;
  • nem elégszik meg a biológiai kezelésekkel, minden kliens számára felajánl személyre szabott pszichoszociális szolgáltatásokat (is);
  • minden mentális probléma keletkezésében feltételez környezeti tényezőket is, a külső és belső tényezők egymásra hatását;
  • felépülés-értékekre alapul, az érintettek személyes szükségleteit, céljait helyezi a gondozás középpontjába, kerüli a kontrollálást és a korlátozásokat és arra törekszik, hogy az érintett emberek maguk vegyék kezükbe életük irányítását, a segítők kísérik, de nem vezetik őket a felépülés-úton;
  • lehetségesnek tartja a teljes felépülést és a mentális problémák ellenére is reményt lát arra, hogy az érintett emberek teljes életet élhessenek;
  • fellép a stigma és a megkülönböztetés ellen saját szolgáltatásainál és más területeken egyaránt;
  • az önsegítést a segítő munka és a szervezetek központi elemének tekinti, a tapasztalati és kísérő szakértőket kulcsszereplőknek tekinti a segítő munka során;
  • tudatosan kerüli a túlzott intézményi hatásokat, korlátozást, a kiszolgáltatottságot, a megbélyegzést és megalázást, kiemelkedően fontosnak tartja a betegjogok érvényesülését.
A hazai ajánlások nagy része és a nemzetközi szakmai irányelvek ma már közösségi és felépülés-alapú szolgáltatásokat ajánlanak minden érintett ember számára, azonban a gyakorlatban sokan nem jutnak hozzá jó gondozáshoz és megfelelő információhoz. A kiadvány abban is segít, hogy a kliensek és családtagjaik megismerjék, mire volna szükségük és mik azok a módszerek, amelyeket elvárhatnak a gondozás során.

A kézikönyv azt is elősegíti, hogy családok, önsegítő csoportok akár önállóan is használják a pszichoszociális stratégiákat. Fejezet segíti a személyes céljaink kitűzését, a stresszkezelés javítását, a tünetek megértését és a pszichózis esetében annak új, a hanghalló módszerrel történő értelmezését. Az Ébredések Alapítvány missziójának tekinti, hogy akár személyes konzultációkkal is segítse az önsegítő munkát. Az alapítvány e-mail címén és később akár skype-on is fogadjuk az érdeklődést: ebredesekalapitvany@gmail.com."

2016.07.06.