A modernitás paradoxonai – konferencia Simmel halálának 100. évfordulóján

A modernitás paradoxonai – konferencia Simmel halálának 100. évfordulóján
12/07

2018. december 07.

ELTE Társadalomtudományi Kar (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a)

12/07

2018. december 07. -

ELTE Társadalomtudományi Kar (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a)


"A modernitás paradoxonai" címmel rendez konferenciát az ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalomelmélet Tanszék Simmel halálának 100. évfordulóján.

Simmel besorolhatatlan klasszikusa a modern szellem- és társadalomtudományoknak. Gazdag és sokszínű örökségén osztozik a filozófia, a szociológia, a szociálpszichológia, a művészettörténet, a városkutatás, hogy csak néhányat említsünk a simmeli gondolatok iránt fogékony kutatási területek közül. A szociológián belül a legkülönbözőbb szakterületekre hatott megtermékenyítően. A teljesség igénye nélkül: az individualizálódás paradoxonjait a késő modernitás elméletei gondolják tovább; a divatra vonatkozó meglátásait a fogyasztás és életmódszociológia; a társadalmasodási formákra és társadalmi távolságra vonatkozó belátásait a szociálpszichológia, az analitikus szociológia és a hálózatkutatások; a pénz filozófiájában kidolgozott diagnózisokat a kritikai elméletek; a nagyvárosi élet elemzését a városszociológia hasznosítja. A széleskörű recepcióban – a simmeli elemzések újító jellege mellett – alighanem az is szerepet játszik, hogy e gondolatmenetek sokszor a kor akadémiai nyelvezeténél közérthetőbb, esszéisztikus formában kerültek kidolgozásra, anélkül, hogy ez a mondandó mélységének rovására ment volna.

ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalomelmélet Tanszék
2018. december 7. péntek 10–17h
Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar, Lágymányosi campus, Északi épület
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a  Kari Tanácsterem, 0.100.C

PROGRAM
Délelőtti szekció – elnök Somlai Péter
10:00–12:30
 • Sík Domonkos: A "csendes ellenérzéstől" a negatív integrációig
 • Hidas Zoltán: A formák és az élet: a mindennapok szellemi megmentése
 • Weiss János: Csoport és individualizálódás
 • Berger Viktor: Inklúzió és exklúzió: Georg Simmel individualitáselméletének néhány vonásáról
 • Vita
11:30 Kávészünet
 • Rényi Ágnes: Vonzások, taszítások, átvételek: Simmel francia recepciója
 • Pál Eszter: Simmel Amerikában: Az idegen és a marginális ember
 • Vita
 12:30–13:30 Ebédszünet

Délutáni szekció – elnök Wessely Anna
13.30–17:00
 • Gyáni Gábor: Ki mindenki adós (és mivel) Simmelnek?
 • Szabari Vera: A pénz filozófiája Lukács, Mannheim és Bíbó írásaiban
 • Radnóti Sándor: Simmel és a táj
 • Vita
15:30  Kávészünet
 • Éber Márk: Simmel a prostitúcióról: abolicionista és szocialista állásponton?
 • Halász Sári: A pornográfia-diskurzus keretezése
 • Vita