A nyilvánosság elemzésétől a választáskutatásig - Tanulmányok Angelusz Róbert emlékére

Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (ARTSZ) honlapjáról már online is elérhető a Szakkollégium névadójának emléket állító tanulmánykötet.
 
A kötet olvasása / letöltése
 
Részlet a kötet előszavából
 
„Kötetünk a Szakkollégiumunk névadójának állít emléket. Nem klasszikus emlékkötet azonban annyiban, hogy nem pályatársak, társszerzők, munkahelyi kollégák írták a tanulmányokat, hanem olyan fiatal kutatók, akik leginkább oktatóként találkoztak Angelusz Róberttel. Így munkájuk meghatározó forrásaként viszonyulnak hozzá, akinek életművére nem befejezett, lezárt, hanem inspiráló, folytatásra és újragondolásra érdemes korpuszként tekintenek. A kötet anyagának egyik kiindulópontját az – akkor még – ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium által 2011 tavaszán ugyanebben a szellemben megrendezett előadássorozat jelentette, melyen a kötet szerzői közül Éber Márk Áron, Fonyó Attila, Gerő Márton, Kmetty Zoltán és Lőrincz Dalma előadóként is szerepelt. Az előadások és a tanulmányok is azt tűzték ki célul, hogy feldolgozzák Angelusz Róbert munkásságának egy-egy területét, ugyanakkor ne csupán ismertessék, bemutassák azt, hanem tegyenek kísérletet a továbbgondolásra, kapcsolódásra is. Az előadásokon inkább a bemutató jelleg dominált, az itt megjelenő tanulmányokban már erősebben jelenik meg a továbbgondolás kísérlete. Gregor Anikó és Horváth Dániel tanulmánya jól illeszkedik a kötet vezérfonalához, olyan témákat dolgozva fel, amelyek a többi írásban nem, vagy kevésbé hangsúlyosan jelennek meg. A tanulmányok lektorálását Angelusz Róbert állandó szerzőtársa, Tardos Róbert, valamint kollégája és barátja, Somlai Péter végezte."
 
A kötetben található tanulmányok

Éber Márk Áron: Társadalmi struktúra- és miliőkutatás
Gerő Márton: A személyközi kapcsolatok szerkezete

Horváth Dániel: Doktoráltak akkor és most

Kmetty Zoltán: Politikai diskurzus és a participáció

Gregor Anikó: A (szélsőjobb) szimpatizánsnak is van neme

Fonyó Attila: Nyilvánosságképek a magyarországi rendszerváltás folyamatában

Lőrincz Dalma–Meixner Boglárka: Magyar puzzle – A sajókazai népszámlálás ügye a magyar médiában

2013.11.20.