A TáTK oktatói a Replika 92-93. számában

Megjelent a Replika legújabb, 92-93. száma, amelynek középpontjában az elismeréselmélet és a társadalmi struktúra összefüggése, illetve a Big Data szociológiai jelentősége áll.

Ízelítő a tartalomból

Többségi-kisebbségi monológ

Struktúra és elismerés (szerkesztette: Füzér Katalin, Berger Viktor és Huszár Ákos)

 • Huszár Ákos – Berger Viktor – Füzér Katalin: Elismerés: normák és osztályok filozófiai és szociológiai szempontból
 • Weiss János: A munkafogalom aktualitása vagy aktualitásvesztése. Jegyzetek Axel Honneth dolgozatához
 • Ullmann Tamás: Az elismeréselméletek kontextusai és rejtett problémái
 • Szücs László Gergely: Az egyéni autonómia játéktere az elismerésért folytatott harcokban
 • Tardos Róbert: Elismerés, presztízs, kizárás, társadalmi tőke
 • Róbert Péter: Osztály- és rétegződéskutatási dilemmák a magyar társadalomban
 • Csizmadia Zoltán – Páthy Ádám – Tóth Péter: A társadalmi rétegződés és komponensei egy magyar nagyvárosi régióban
 • Éber Márk Áron: Osztályszerkezet Magyarországon. A világrendszer-elemzés perspektívájából

Axel Honneth: A szabadság nem két, hanem három fogalmáról. Javaslat morális önértésünk kiterjesztéséhez

Big Data és szociológia (szerkesztette: Dessewffy Tibor és Láng László)

 • Dessewffy Tibor – Láng László: Big Data és a társadalomtudományok véletlen találkozása a műtőasztalon
 • Csepeli György: A szociológia és a Big Data
 • Gayer Zoltán: Ízléselemzés és Big Data
 • Z. Karvalics László: A Nagy Adat-jelenség társadalomtudományi lehorgonyzásához
 • Németh Renáta: A számok tényleg magukért beszélnek? Hozzászólás Dessewffy Tibor és Láng László írásához.
 • Székely Iván: Az adatmentes zónák szükségessége és esélye. Helytelen reflexió Dessewffy Tibor és Láng László írására
 • Dessewffy Tibor – Láng László: Kód(a)

Replikázás Éber Márk Áron disszertációja kapcsán
Harcsa István: Úton „egy kellően komplex és átgondolt, empirikusan is megalapozott társadalomkép felé”. Gondolatok Éber Márk: Megkülönböztetett különbségek című művének főbb következtetései kapcsán

2015.11.24.