A tavaszi TDK nyertesei

A 2014. május 16-án tartott Kari Tudományos Diákköri Konferenciának két első helyezettje, két második helyezettje és egy harmadik helyezettje lett. Az országos megmérettetésre minden előadó továbbjutott. Gratulálunk nekik, és köszönjük a konzulensek, az opponensek, a zsűri és a szervezők munkáját!

balról jobbra: Bajomi Anna, Várnagy Emma, Gatter Kornél, Schuller Csaba, Boza István

I. helyezettek
Boza István
(közg. elemző MA): Freeconomics, avagy a nullaár-hatás és marketingkövetkezményei
Schuller Csaba
(szociális munka BA): Sport és felzárkóztatás: A sport emancipációs lehetőségeinek vizsgálata az underclassbeli fiatalok körében

II. helyezettek
Gatter Kornél (szociológia BA): A Lehel-piac mint városi köztér
Várnagy Emma (szociológia BA): Gyűlöletbűncselekmények
 
III. helyezett
Bajomi Anna (szociálpolitika MA): Energiahatékony felújítások a szociális bérlakás-szektorban
 
A zsűri: Göncző Levente, Horzsa Gergely, Wessely Anna
 
Az opponensek: Laki Mihály, Bognár Ákos, Gyarmati István, Horváth Áron, Major Klára, Bíró Judit, Kovács István Gábor, Ongjerth Richárd, Váradi Balázs, Simon Dávid, Dóczi Tamás, Czike Bernadett, Fleck Zoltán
 
Az előadók:

 • Asztalos Péter: Labdarúgóklubok átigazolásainak elemzése
 • Babar Viktor: A külhoni magyarok aktív választójoga kelet-közép-európai összevetésben
 • Bajomi Anna: Energiahatékony felújítások a szociális bérlakás-szektorban
 • Boza István: Freeconomics, avagy a nullaár-hatás és marketingkövetkezményei
 • Dudlák Tamás: A szarajevói merénylet helye a történelemben: Az első világháború okainak kontrafaktuális elemzése
 • Fényes Csongor: A Horthy-kor politikai elitje memoár-elemzések tükrében
 • Gatter Kornél: A Lehel-piac mint városi köztér
 • Győrfi Anita: A hipermarketek árazási problémája
 • Korpás Zoltán: A tőzsde keresési népszerűségének változása és a  gazdasági válsággal, illetve annak percepciójával való kapcsolata
 • Lázár Viktor: The Post-Soviet Space: Integration and desintegration
 • Némethné Csuta Virág: Társadalmi nem, nemzet és a propaganda test-reprezentációi a Harmadik Birodalomban
 • Schuller Csaba: Sport és felzárkóztatás: A sport emancipációs lehetőségeinek vizsgálata az underclassbeli fiatalok körében
 • Szilasi Katalin: Az alternatív pedagógia hatása a társadalmi érvényesülésre
 • Várnagy Emma: Gyűlöletbűncselekmények

2014.05.16.