Az egészségügyi ellátórendszer finanszírozhatóságának fenntartása - Nemzetközi konferencia zajlott az ELTE-n

2016. november 28-án összeült az ELTE TáTK Health Policy, Planning and Financing mesterképzés nemzetközi tanácsadó testülete, november 29-én pedig konferencia zajlott az ELTE Aula Magna termében az egészségpolitika szakértőinek részvételével, "Sustainable Healthcare" címmel.

2016. november 28-án összeült a Karon futó Master in Health Policy, Planning and Financing mesterképzés nemzetközi tanácsadó testülete. A legnevesebb európai, egyesült államokbeli és kanadai egyetemek professzoraiból álló, a területen folyó felsőoktatási képzéseket jól ismerő testület elindítása óta időről időre áttekinti a szak külső és belső környezetét, lehetőségeit, a képzés előtt álló kihívásokat, és javaslataikkal, ötleteikkel támogatják a szak sikerét. A novemberi találkozón a szakot működtető Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék munkatársai vitatták meg a Tanácsadó Testület tagjaival a szakot érintő stratégiai kérdéseket.

Napjaink egészségpolitikájának egyik legnagyobb kihívása az egészségügyi ellátórendszer finanszírozhatóságának fenntartása. Az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék szervezésében, a Társadalomtudományi Kar támogatásával 2016. november 29-én került megrendezésre a "Sustainable Healthcare" című egynapos nemzetközi egészség-gazdaságtani konferencia, mely során a probléma és a hozzákapcsolódó dilemmák, valamint lehetséges megoldási alternatívák kerültek bemutatásra hiteles nemzetközi szakemberek, illetve karunk oktatói által.

A konferencián Martin McKee Prof. MD, DsC, a London School of Hygiene and Tropical Medicine népegészségügy-professzora, és a European Observatory on Health Systems and Policies kutatási igazgatója az ENSZ Social Development Goals projektjének, ezen belül az univerzális egészségügyi ellátás megvalósításának dilemmáiról beszélt. Szolyák Tamás PhD, az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék külsős oktatója az alacsony és közepes jövedelmű országok lakosainak egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését mutatta be. Kollányi Zsófia PhD, az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék adjunktusa a European Social Survey adatai alapján mutatta be az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés különbségeit az európai régióban. Lou Garrison Phd, a University of Washington Gyógyszerészeti Tanszékén futó Pharmaceutical Outcomes Research & Policy Program professzora és igazgatója az egészségügy technológiaértékelés (HTA) tágabb értelmezésének lehetőségeit, az érték fogalmának finomítását vetette fel előadásában. Ansgar Hebborn is Roche Pharma Global Market Access Policy vezetője az új szerekhez való hozzáférés korlátait elemezte. Ron Akehurst Prof., PhD, a BresMed elemző intézet startégiai igazgatója és a  Sheffieldi Egyetem School of Health and Related Research (ScHARR) intézetének Professor Emeritusa a ritka betegségeket gyógyító eljárások gazdasági elemzésével kapcsolatos lehetőségeket mutatta be. Ugyancsak a személyre szabott gyógyítás területének kérdéseit vizsgálta előadásában Paul Keown Prof. MD, DSc, MBA, A British Columbiai Egyetem professzora. Inotai András PhD, az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék adjunktusa az alacsony és közepes jövedelmű országok szempontjából nagy lehetőséget jelentő biohasonló gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos bizonytalanságokkal foglalkozott előadásában. Kaló Zoltán Prof. MD, PhD, az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék egyetemi tanára, a Egészség-gazdaságtani Kutatóintézet vezetője a konferenciát záró előadásában az egészségügyi technológiaértékelésnek az alacsonyabb jövedelmű európai országokban történő implementációjának lehetőségeit vázolta fel.

2016.12.05.