Az ELTE TáTK-n végzettek a munkaerő-piacon (2016)

Ezért érdemes a TáTK-ra járni: cikkünkben összefoglaljuk a végzettekkel kapcsolatban rendelkezésre álló friss adatokat.

"Ha érteni akarod a világot..."

A XXI. század elején Magyarország és Európa olyan kihívásokkal néz szembe, amelyekre a társadalom- és gazdaságtudományokban felhalmozott tudás hiányában lehetetlen válaszokat adni. A globalizálódás lokális hatásai, a klímaváltozás, a migrációs és menekültválság, és mindezek társadalmi-gazdasági hatásai, az európai integráció további irányainak meghatározása, a jóléti államok átalakításának kényszere, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, a digitális forradalom okozta információs társadalom kérdései mind-mind olyan problémák, amelyek megoldása megkerülhetetlen a következő években. A társadalomtudományokhoz értő szakemberek nélkül ezekre a kérdésekre nem születhetnek jó válaszok. Ezért a Kar szlogenje, „Ha érteni akarod a világot”, egyre aktuálisabb. Nélkülözhetetlen a világ megértéséhez, illetve a világot befolyásolni kívánó döntések meghozásához a tényekkel érvelő, bizonyíték-alapú társadalomtudományi megközelítés. Az ELTE TáTK ilyen ismereteket ad át, 4 alap- és 12 mesterképzésen - két angol nyelvűn is - a társadalomtudományok teljes spektrumában.

Lehetséges karrierutak

A közhiedelemmel ellentétben a valóság az, hogy erre a tudásra a munkaerő-piacon is nagy igény mutatkozik. Szakjaink különböző területekre nyújtanak specifikációt, az egyes alapképzési szakokhoz tartozó lehetséges karrierutakról az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni:

(A társadalmi tanulmányok alapszak Magyarországon 2017-től sajnos már nem indítható, helyette a szociológia alapszakot javasoljuk!)

A különböző mesterképzési szakokhoz kapcsolódó egyes karrierpályákról is tájékozódni lehet a nálunk végezett hallgatókkal készített interjúk alapján az alumni arcképcsarnokban.

Továbbtanulás

A Társadalomtudományi Kar alapszakos képzései bemenetet biztosítanak Karunk széles spektrumú mesterképzéseire, valamint PhD képzéseire, amelyek célja felkészült szakemberek képzése a közvélemény- és piackutatás, a politikai döntéshozás,  a szociális ellátórendszer számára, az állami, az üzleti és a civil szférákban. A képzés alatti gyakornoki programok lehetőséget biztosítanak hallgatóink számára, hogy elméleti ismereteiket a gyakorlatban is hasznosíthassák, és megismertessék magukat a munkaerő-piac szereplőivel, értékes kapcsolatokat építhessenek.

A megszerzett diploma arra is képesítést nyújt, hogy a nálunk végzett hallgatók a tudományos szférában - kutatóintézetekben vagy a felsőoktatásban - dolgozzanak. A mesterszak a doktori képzésben való részvételre is felkészít valamennyi olyan diszciplínában, amelyet a képzés programja magában foglal.

A karunkon oktatott szakokon végzett hallgatókat tárt karokkal várják neves európai és amerikai egyetemek és kutatóközpontok, ám a nemzetközi mobilitásra már a tanulmányok ideje alatt is lehetőség nyílik Karunk és az ELTE szerteágazó nemzetközi kapcsolatain keresztül.

A nálunk végzettek karrierpályája

Egyetemünk kíváncsi arra, hogy a nálunk végzett hallgatóknak milyen tapasztalatai vannak a munkaerő-piacról. Ennek érdekében kérdőíves felméréseket végzünk, amely ugyan nem ad átfogó képet valamennyi nálunk végzett hallgatóról, de az egyéni válaszokat elemezve lehetséges karrier utakat tudunk felvázolni. Az alábbi ELTE DPR (Diplomás Pályakövető Rendszer) felmérésben az ELTE Társadalomtudományi Karon 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben végzettek válaszoltak.

"A diplomás pályakövetési rendszer legutóbbi adatai szerint - ami a 2011-ben illetve a 2013-ban végzettek sorsát próbálta nyomon követni - az ELTE-n belül a mi végzettjeinknek sikerült a leghamarabb munkát találniuk, 70 százalékuk egy hónapon belül el tudott helyezkedni, ráadásul 62 százalékuk a tanultakhoz szorosan kapcsolódó területen. Ráadásul a mi végzettejeink a harmadik legjobban keresők az ELTE-n belül, csak az informatikusok és a jogászok előzik meg őket. 16 százalék azoknak az aránya, akik 3-5 éven belül valamilyen vezető beosztásban dolgoznak. A DPR-adatok alapján úgy tűnik, hogy viszonylag jó állásokban lehet elhelyezkedni a Társadalomtudományi Karon szerzett diplomával." - nyilatkozta Juhász Gábor, karunk dékánja a HVG Diploma 2017 mellékletében.

A TáTK-n végzett válaszadó dolgozók...

 • ...háromötöde (61,37%) már a képzés alatt végzett szakmai jellegű munkát
 • ...negyedének (26,7%) már a végzéskor főállású munkaviszonya volt,
 • ...közül a tanulmányaik lezárása után munkát keresők 70,33%-a azonnal
     (1 hónapon belül), 29,67%-a pedig keresés után talált munkát.
 • ...a felméréskor 80,12%-a dolgozik.

Az ELTE TáTK-n végzett válaszadók...

 • ...háromnegyede (73,87%) állandó és határozatlan idejű munkaviszonnyal
     rendelkezik, a többiek megbízási szerződéssel vagy határozott idejű
     munkában dolgoznak
 • ...háromnegyede (75,63%) beosztott diplomás foglalkozású, 17%-a alsó-,
     közép- vagy felsővezető
 • ...61,5%-ának a kitöltéskor olyan munkája volt, amely a szakterületen végzett
     tanulmányokhoz kapcsolódik.
 • ...87%-a olyan munkakörben dolgozik, amely felsőfokú végzettséget igényel
 • ...háromnegyede (77,4%) elégedett vagy teljesen elégedett az aktuális
     munkahelyével
 • ...főállásból származó átlagkeresete havi nettó 184 ezer Ft, amellyel megelőzik
     az ELTE átlagát (174 ezer Ft)

Egyetemi és kari rangsor

A HVG 2010 óta közöl a hallgatói kiválóság alapján összeállított intézményi rangsorokat az alapszakra jelentkezők alapján. A hallgatóikiválóság-indikátoruk figyelembe veszi a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számán kívül a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók átlagát és a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát.

A TáTK az utóbbi 6 évben stabilan biztosította második helyét a hallgatói kiválóság listán, a társadalomtudományi képzést is nyújtó tíz karon belül:

2010: 5. hely
2011: 2. hely
2012: 3. hely
2013: 2. hely
2014: 2. hely
2015: 2. hely
2016: 2. hely

(A lista stabil első helyezettje a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kara, melynek képzési portfóliója lényegesen különbözik a TáTK portfóliójától. A BCE TTK-n olyan népszerű, de nem szűken vett társadalomtudományi alapképzések vannak, mint kommunikáció és médiatudomány, illetve politológia.)

Az egyetemek rangsorában 2016-ban első helyen áll az ELTE az összes magyarországi egyetemet tekintve.

2016.12.16.