Az érzelmek története - A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciafelhívása

A Hajnal István Kör azzal a felhívással fordul azokhoz, akiknek felkeltette szakmai érdeklődését a címbeli téma, hogy előadásban mutassák be kutatásaikat és tapasztalataikat a Kör ez évi, gyöngyösi konferenciáján. Elméleti, módszertani előadások mellett olyan előadásokat várnak, melyek források – naplók, levelek, visszaemlékezések, interjúk, fotók stb. – alapján közelítik meg témájukat.

Szinopszisokkal jelentkezni 2017. május 31-ig lehet.

A Hajnal István Kör ebben az évben doktori szekciót is meghirdet konferenciáján. Ebben tematikai kötöttség nélkül mutathatják be társadalomtörténeti kutatásaikat azok a kollégák, akik jelenleg dolgoznak doktori disszertációjukon, vagy az elmúlt évben védték meg azt. Célunk az, hogy fórumot biztosítsunk azoknak a fiatal társadalomtörténészeknek, akiknek kutatása nem illeszkedik az adott évi konferencia tematikájába.

Az előzetesen javasolt témakörök a következők:
 • A félelem mint történelemformáló erő
 • Barátság a változó időben
 • A szerelem történetisége
 • A szexualitás története
 • A gyűlölet szerepe a történelemben
 • Az idegenség mint identitáskonstrukció
 • Az örömérzés változó megnyilvánulásai
 • A hit, az elragadtatás, a fanatizmus szerepe a történelemben
 • Aszkétizmus és rezignáltság mint történelmi kultúra
 • Melankólia és az öngyilkosság története
 • Irigység és fösvénység (az egoizmus) mint motiváció
 • Lojalitás és hűség mint integráló erő
 • Bátorság, önfeláldozás és heroizmus a változó időben
 • A szolidaritás és a humanizmus mint közösségteremtő tényező
 • Csodálat és tekintélytisztelet mint hatalmi legitimáció

Az érdeklődőket kérik, hogy a maximum egy oldal terjedelmű szinopszisokat 2017. május 31-ig küldjék el a hajnaltitkar@gmail.com címre, külön jelölve, ha a doktori szekcióban kívánnak részt venni.

További információk az alábbi dokumentumban.

Az érzelmek története - Konferencia-felhívás2017.04.24.