Az EU jövőbeli regionális egészséghálózat-menedzserei

Az ELTE TáTK-n tartott tréningen vettek részt

2022.06.01.
Az EU jövőbeli regionális egészséghálózat-menedzserei
2019 szeptemberében hat partneregyetem részvételével indult el az Egészségfejlesztési hálózatok irányításához szükséges kompetenciák [Competences in Health Network Management—Com.HeNet] c. Erasmus+ stratégiai projekt-együttműködés.

Az ELTE Társadalomtudományi Kar, a Szófiai Műszaki Egyetem, a Murciai Szent Antal Katolikus Egyetem, a graz-i FH Joanneum, a FOM Alkalmazott Tudományok Egyeteme essen-i és müncheni karai és a katowicei Sziléziai Orvosi Egyetem között létrejött együttműködés célja, hogy a közösségi egészségfejlesztést irányító szakemberek tevékenységét egy olyan korszerű tananyaggal segítse, ami felkészíti őket a regionális szinten zajló egészségfejlesztési és -megőrzési feladatok szervezésének magas szintű megvalósítására.

A hat egyetem által alakított konzorciumban az ELTE Társadalomtudományi Kart a projekt helyi szakmai vezetője, dr. Kollányi Zsófia adjunktus, egészségpolitikus képviseli.

Dr. Kollányi Zsófia elmondta: „Az egészségfejlesztésnek reflektálnia kell a 21. század társadalmi elvárásaira. A legnagyobb betegségterhet és a halálozás nagy részét Európában ma a különféle krónikus betegségek okozzák, amelyek az emberi élet egészének egyfajta lenyomataként, hosszú évtizedek alatt alakulnak ki. Ezeket megelőzni, az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terhüket csökkenteni csak számtalan különféle szereplő együttműködésével, a helyi közösség, az érintettek heterogén csoportjának aktív bevonásával lehet.  Ezt a feladatot egy stratégiai szempontok alapján kiépített és működtetett, de a helyi közösségekhez szervesen kapcsolódó népegészségügyi, primer prevenciós és egészségfejlesztési hálózat képes megoldani – a magyar Egészségfejlesztési Irodák (EFI-k) rendszeréhez hasonlóan.”

Az Erasmus+ együttműködés – többek között – a dr. Kollányi Zsófia által említett kihívásokra keres szakmai válaszokat immáron harmadik éve. A projekt első szakaszában a helyi (osztrák, bolgár, lengyel, magyar, német és spanyol) adottságok, szükségletek és gyakorlatok felmérése és értékelése történt meg, melynek tanulságai alapján a második szakaszban az ELTE projektcsapatának (dr. Kollányi Zsófia adjunktus és Horváth Gábor kommunikációs specialista) vezetésével elkészült a regionális egészséghálózat-menedzser feladatait és kompetenciáit leíró szakmai profil. A projektben résztvevő egyetemek szakemberei az együttműködés harmadik fázisában a kompetenciaprofil alapján kialakított szakmai moduloknak megfelelő elméleti és gyakorlati tananyagot állítottak össze, amelyet az európai regionális szinteken jelenleg vagy a jövőben működő egészségfejlesztési hálózatok irányítói napi szinten tudnak hasznosítani.

A tananyagon alapuló képzés egy online előkészítő képzési szakaszt, valamint egy jelenléti egy hetes kurzust foglalt magában. A projektben résztvevő hat egyetem egy előzetes rekrutációs folyamat során helyi egészségirányítással és közösségfejlesztéssel foglalkozó szakembereket választott ki, akik részt vehettek a 2022 tavaszán megvalósuló pilot-képzésen. Egy közel két hónapos intenzív online kurzus sikeres elvégzését követően május utolsó hetében hat ország diákjai vettek részt a budapesti, ELTE TáTK-n megvalósuló nemzetközi workshopon.

Az egy hetes jelenléti képzésszakasz során a jelentkezők fontos ismereteket szerezhettek a szükségletfelmérés, egészség társadalmi beágyazottsága, stratégiai menedzsment, hálózatmenedzsment, projektirányítás, és az IT ismeretek területén.

Yvonne Behrens, a FOM Alkalmazott Tudományok Egyetemének munkatársa és a Com.HeNet projekt kutatás-koordinátora kiemelte: „Szerettünk volna, és a visszajelzések alapján sikerült is egy interaktív akadémiai élményt nyújtani a hallgatóknak, akik a képzés egy hete alatt életszerű példákon keresztül sajátíthatták el az egészségfejlesztési hálózatok irányításához szükséges kompetenciákat. Az Erasmus Program szellemében egy igazi páneurópai projekt valósult itt meg Budapesten, ahol a szakemberek eltérő egészségkultúrák sajátos kihívásaira nyerhettek rálátást, melyekre érdeklődő nyitottsággal és együttműködéssel voltak képesek megoldásokat találni.”  

Dr. Kollányi Zsófia hozzátette: „A képzésen részt vevő oktatókat, projektmenedzsereket és hallgatókat valóban összeköti egyfajta nyitottság és elkötelezettség. Hiszünk abban, hogy az egészség nem csak egyéni, de nagyon nagy mértékben közösségi felelősség is. Azt a szemléletet igyekeztünk átadni, ami szerint ezt a projektet is megvalósítottuk: a civil, piaci, kormányzati és akadémiai szereplők együttműködésében létrejövő, nagy társadalmi hatású innováció tud csak választ adni a dinamikusan változó európai környezet egészségbeli és szociális kihívásaira.”

AZ CIKKBEN BEMUTATOTT ESEMÉNY AZ ERASMUS+ PROGRAM (NO. 2019 1 DE01 KA203 005025) TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT MEG. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NÉMET NEMZETI PÁLYÁZATI IRODA (NA DAAD)  TÁMOGATÁSA EZEN ESEMÉNY IRÁNT NEM JELENTI A TARTALOM JÓVÁHAGYÁSÁT, AMELY KIZÁRÓLAG A SZERZŐK ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI, VALAMINT A BIZOTTSÁG NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ EZEN INFORMÁCIÓK BÁRMINEMŰ FELHASZNÁLÁSÁÉRT.