Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjpályázat TáTK-s nyertesei

Gratulálunk az "A" keretben ÚNKP ösztöndíjat nyert 5, és a "B" keretben nyert 4 TáTK-s pályázónak!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) néven új ösztöndíjpályázatot hirdetett. Az ösztöndíjprogram „A” keretére az alap- és mesterszakos hallgatók, míg a „B” keretére a posztgraduális képzésben résztvevők, illetve posztdoktorok pályázhattak 10 havi ösztöndíjra.

A programra közel 3700 érvényes pályázat érkezett a hazai felsőoktatási intézményekből, a legtöbb kérelmet Egyetemünk hallgatói és kutatói adták be, az összes pályázat több mint 20%-át (21,92%, azaz 811 érvényes ELTE-s pályázat). Az „A” keretben 82, a „B” keretben 116 ELTE-s pályázatot, összesen 198 kiválóságot díjaztak.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint hogy a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.


Az ELTE TáTK nyertes pályázói és témáik:

"A" keret (alap- és mesterszakos hallgatók)

Ilyés Virág 
Téma: A munkaerőpiac hálózatalapú megközelítése - Korábbi munkatársak szerepe

Kecskés Nóra
Téma: Állampolgári szocializáció vizsgálata a drámán keresztül

Tamás Soma Baján
Téma: A nem pénzügyi tényezők befektetési döntésekbe való integrálása

Ternay Andrea
Téma: Az idősek megítélése a magyar oktatási rendszerben

Vígh Kata
Téma: Kettős szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátásban

„B” keret (posztgraduális képzésben résztvevők illetve posztdoktorok)

Félix Anikó
Téma: A cigányellenesség változó formái a MIÉP és a Jobbik diskurzusában 1998-tól 2016-ig

Máté Dezső
Téma: Generációs változások a roma diplomások életútjában, a társadalmi reziliencia hatása

Soós Katalin
Téma: Az alkotói tevékenységnek, mint gyakorlatok sokaságoknak a vizsgálata migráns és művész csoportok körében

Vigvári András
Téma: Vidéki szegénység városi terekben. A vidékről Budapestre irányuló migráció térbeli vizsgálata

forrás: Elte.hu cikke

2016.08.23.