Berezvai Zombor a Gazdasági Versenyhivatal pályázatának első helyezettje

Gratulálunk Berezevai Zombor közgazdasági elemző mesterszakos hallgatónknak, aki „A magyar malomipar piacszerkezetének modellezése, versenyintenzitással való összefüggéseinek bemutatása kvantitatív közgazdasági módszerekkel” című dolgozatával első helyezett lett a Gazdasági Versenyhivatal versenyjoggal kapcsolatos pályázatán.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tizenhatodik alkalommal hirdette meg „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” című tanulmányi pályázatát, melynek célja, hogy ösztönözze a hallgatókat ismereteik bővítésére a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet területén. A pályázaton a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, alap- és mesterszakos hallgatói vehettek részt. Összesen 15 pályamunka érkezett a GVH-hoz, a legjobb három dolgozatot az ELTE hallgatói készítették.

A versenyen első helyezést ért el Berezvai Zombor, a Társadalomtudományi Kar közgazdasági elemző szakos hallgatója. Zombor számára a részvétel kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy elmerüljön egy érdekes piacszerkezeti és modellezési témában. „A versenypolitikai elemzés különlegessége, hogy a hagyományos mikroökonómiai és ökonometriai elemzésnél sokkal gyakorlatiasabb és életközelibb” – fejtette ki. A Pro Scientia Aranyérmes hallgató „A magyar malomipar piacszerkezetének modellezése, versenyintenzitással való összefüggéseinek bemutatása kvantitatív közgazdasági módszerekkel” címmel nyújtotta be pályamunkáját. A pályamunka itt olvasható.

Sári Klaudia Erzsébet, az Állam- és Jogtudományi Kar végzett jogászhallgatója a „Pay for delay – avagy a szabadalmi védettséggel való élés és visszaélés határai” című munkájával lett második.

A harmadik helyen az Állam- és Jogtudományi Kar jogászhallgatója, Vizler Katalin Kitti végzett „Az Európai Unió Bíróságának az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos gyakorlata, az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos joggyakorlat fejlődése” címet viselő dolgozatával.

forrás: elte.hu cikke / Gazdasági Versenyhivatal

2015.10.16.