Csepeli György kapta a Társadalomtudományi Kar Kitüntetését

A 2017. februári diplomaosztó ünnepségen Csepeli György, a TáTK professor emeritusa vehette át a Társadalomtudományi Kar Kitüntetését.

Csepeli György 1972 óta az ELTE oktatója, szociálpszichológiát tanít. 1980-ban szerzett kandidátusi fokozatot, 1992-ben lett az MTA doktora. Iskolateremtő munkáját jelzi, hogy 1986-ban vezetésével jött létre az ELTE-n a Szociálpszichológia Tanszék, melyet 2011-ig vezetett, 2009-ben pedig alapítója volt az ELTE TáTK interdiszciplináris társadalomkutatások doktori programjának. Időközben előbb a Kulturális Antropológia Tanszék, majd a Szociológia Tanszék vezetője is volt. Ő hozta létre Karunkon a Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontot. 1989 óta több amerikai egyetemen tanított (UCLA, Oregon, Michigan, Yale, Montclair). Jelenleg az ELTE professzora, 2016-as nyugdíjba vonulása után a TáTK professor emeritusa.

Csepeli György nem csak a Társadalomtudományi Kar, hanem az egész ELTE és a magyarországi társadalomtudományos képzés talán legszélesebb körben ismert és elismert oktatója, kutatója. Munkásságát szakadatlan megismerés, problémamegoldás és ismeretátadás vezérli. Oktatói munkásságát jól fémjelzik azok a tudósgenerációk, akik kezei közül kerültek ki. A mesterséget Csepeli György iránymutatásai szerint elsajátítók folyamatos kapcsolatban maradnak/maradtak mesterükkel, együtt kutatnak, publikálnak magyar és idegen nyelven egyaránt. Csepeli professzor habitusát kiválóan jelzi, hogy hallgatói az „adminisztratív kapcsolat” megszűnte után sem tűnnek el: későbbiekben is együtt kutatnak mesterükkel. Oktatói munkája nagymértékben arra épül, hogy hallgatóit bevonja kutatásaiba, együtt gondolkodnak, dolgoznak. 

Díjazottak (2010 és 2017 között):

2009/2010 - Rudas Tamás egyetemi tanár, a Kar volt dékánja
2010/2011 - Vuray Ágnes gazdasági vezető
2010/2011 - Somlai Péter egyetemi tanár, nyugdíjba vonulás után prof. emeritus
2011/2012 - Kovács Anna Sára, TáTK HÖK elnök
2014/2015 - Tausz Katalin egyetemi tanár, a Kar volt dékánja
2016/2017 - Csepeli György egyetemi tanár, nyugdíjba vonulás után prof. emeritus

A kitüntetés adományozható a Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak, akik több éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Adományozható továbbá azoknak a személyeknek, akik a Kar működését, presztízsének növelését tevékenységükkel jelentős mértékben segítették.

2017.02.03.