Csepeli György–Örkény Antal 'Nemzet és migráció' c. könyvének bemutatója

Csepeli György–Örkény Antal 'Nemzet és migráció' c. könyvének bemutatója
02/19

2018. február 19.

ELTE TáTK Kari Tanácsterem

02/19

2018. február 19. -

ELTE TáTK Kari Tanácsterem


Nehezen képzelhető el aktuálisabb könyv annál, amelyet az ELTE két jól ismert professzora, Csepeli György és Örkény Antal írtak. A szerzőpáros több évtizedes kutatási tapasztalatok és friss eredmények alapján a világban napjainkban zajló migrációs folyamatok megértéséhez nyújt fogódzót. A jelenségek megértéséhez kiindulópontként a nemzetek felemelkedésének politikai elképzelése szolgál, amelynek Nyugat-Európában a 18-19. század fordulóján kialakult mintáit a globalizáció a Föld minden pontján meghonosította. A nemzetté válás hajdan egységesedést ígért, de az elképzelt ideális egységet mindenütt megtörte a tényleges sokféleség. A kisebbségek kísérteteitől a modern nemzetállamok azóta sem tudtak megszabadulni. 

A szerzők egy földrajzi értelemben vett, egész Európát átfogó tipológiát mutatnak be, amely a múlt továbbélését tanúsítja. Ismertetik, hogy az Európa egyes térségeiben élő állampolgárok miként küzdenek a bennük élő idegenellenességgel, a mássággal szemben érzett szorongással, miként néznek szembe a bevándorlás mindennapos tényleges és képzelt fenyegetéseivel. A migránsok pályái az integráció, az asszimiláció és a szegregáció versengő alternatíváinak terében rajzolódnak ki. A hazai adatok azt mutatják, hogy a magyar társadalom a mindennapi élet színterein korántsem annyira elutasító, zárt és idegenellenes, mint azt a média által szított morális pánik felfokozott izgalmi állapotában gondoljuk.

A könyvet bemutatja: Szelényi Iván, az MTA tagja és Melegh Attila, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Helyszín: ELTE TáTK Kari Tanácsterem
Időpont: 2018. 02. 19., du. 6 h 
Az esemény Facebook-oldala itt érhető el.