Csepeli György-Örkény Antal: Nemzet és migráció (e-tankönyv)

Már elérhető az ELTE TáTK honlapján a Nemzet és migráció c. e-tankönyv, amelynek megjelenését az ELTE támogatta a 2016. évi tankönyv- és jegyzettámogatási keretből.

Az e-tankönyv négy fejezetében a szerzők (Csepeli György és Örkény Antal) összefoglalják a nemzeti identitásra vonatkozó nemzetközi összehasonító vizsgálatok eredményeit, amelyek az ISSP 1995, 2003 és 2013 során végzett kutatásaiból, és más, az elmúlt évtizedben végzett kutatásokból származnak. A tankönyv hangsúlyosan foglalkozik a nemzeti identitás 21. századi kihívásaival, különös tekintettel a xenofóbiára és a migrációra.

A kiadvány lehetővé teszi a mesterszakok során oktatott tárgyak közötti interdiszciplináris átjárás megkönnyítését, az elméleti és empirikus megközelítések egymásrautaltságának bemutatását, a 21. század globális kihívásainak megértetését a legújabb kutatási eredmények bemutatásával.  

2017.01.26.