Csurgó Bernadett: Vidéken lakni és vidéken élni

Csurgó Bernadett „Vidéken lakni és vidéken élni” című könyvének bemutatója december 12-én, 10:30-tól lesz az MTA TK SZI Hegedűs termében. A szerző 2011-ben védte Karunkon doktori disszertációját ugyanezzel a címmel. Gratulálunk a könyv megjelenéséhez!
 
Meghívó és részletek
A bemutató levezető elnöke: Kovách Imre
A kötetet bemutatják: Csizmady Adrienne és Megyesi Boldizsár
A bemutató helyszíne: MTA TK SZI Hegedűs terem (Budapest I. Úri u. 49)
 
A városból vidékre vándorlás a jelenkori magyar vidék egyik meghatározó tér- és társadalom-átalakító folyamata. A vidék jelenkori átalakulásában meghatározó szerepet játszanak a vidéken fogyasztóként megjelenő városi szereplők. A város környéki területek dinamikus térként definiálhatók, ahol a városi funkciók sorozata összeütközik a vidéki funkciókkal. A város környéke a vidéki tér egy sajátos típusa, ahol a városi szereplők, a kiköltözők fogyasztóként használják a vidéki teret, és ez hatással van a vidék átalakulására.
 
A kötet öt Buda környéki településen végzett empirikus kutatás eredményei alapján azt vizsgálja, hogy hogyan járul hozzá a városból vidékre vándorlás a vidék térbeli-társadalmi átalakulásához. Arra keresi a választ, hogy a városból vidékre költözők milyen hatást gyakorolnak a térbeli-társadalmi viszonyok átalakulására, a vidék reprezentációjára és ezen keresztül a mindennapi élet megváltozására, és hogy erre hogyan reagál a helyi társadalom.
A kötet a szűkebb szakmai közönségen és a város-vidék közötti kapcsolat iránt érdeklődő fejlesztési szakembereken túl a városból vidékre költözők, illetve a költözést fontolgatók körében is érdeklődésre tarthat számot.

2013.12.05.