Egyetemi jegyzet a pszichoszociális stratégiákról (Bulyáki Tünde)

Megjelent és a TáTK honlapján (e-tananyagok) elérhető Bulyáki Tünde "Mentális zavarral élő emberek felépülését támogató pszichoszociális stratégiák" című egyetemi jegyzete a szociális munka BA és MA képzés hallgatói számára.
A jegyzet letöltése

A pszichoszociális stratégiák megismertetése a szociális munka alapképzés tantervének része, és e témakör oktatását évek óta Bulyáki Tünde, a Szociális Munka Tanszék tanársegédje végzi az ELTE TáTK-n.

A mentális zavarral élő emberek felépülése elősegítésének fontos eleme a komplex pszichoszociális rehabilitáció. A pszichoszociális rehabilitációs technikák (pszichoedukáció, életviteli készségek fejlesztése, stresszkezelés, speciális technikák) ismerete és alkalmazásának készsége kulcsfontosságú a rehabilitációs teamben dolgozó szociális munkások számára. Ezen ismeretek nélkülözhetetlenek a mentális zavarral élő emberek segítésében. 

A jegyzetben az egyes tevékenységek bemutatása mellett módszertani segédanyagok is megjelennek, melyek a hazai közösségi pszichiátriai ellátásoknál a mindennapi segítőtevékenységeknél használatosak. A tananyagban a szerző ezeket stratégiákat mutatja be, valamint ismerteti a szakmai  készségek fejlesztését elősegítő technikákat.

A kötetet az ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék óraadó oktatója, a Kar címzetes egyetemi tanára dr. Szabó Lajos klinikai szakpszichológus lektorálta.

A jegyzet elkészülését az ELTE TáTK kutatói pályázata segítette.

2016.06.03.