„Elmozduló jelentések. A feminista irodalomelmélet fogalmainak újragondolása” – Tóth Andrea előadása

2017. november 20-án az ELTE TáTK Gender Studies Kutatóközpontjának szervezésében „Elmozduló jelentések. A feminista irodalomelmélet fogalmainak újragondolása” címmel Tóth Andrea tart előadást a „Mesterségem címere” sorozat keretében. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

Az elődás absztraktja >>
Jelen előadás vizsgálódásának célkitűzése a „Nyugatról” érkező elméletek, szűkebben az angol-amerikai feminista elméletek lokális felhasználási módjainak vizsgálata tudománypolitikai szempontból ütközőzónának, határterületnek tekintett Kelet-Közép-Európa terepén, azon belül Magyarországon, ahol a világot kétpólusúvá feszítő történelmi, társadalmi, kulturális, gazdasági, és politikai különbségek jelentősen befolyásolják a „nyugati” elméletek „keleti” befogadását. Az angol-amerikai feminista „politizáló elméletek” érkezése különösen erős ellenállásba ütközik Kelet-Közép-Európa országaiban, hiszen a kultúra és a társadalom szövetének valamennyi rétegét erőteljesen átpolitizálják, ami a politika, a politikum fogalmát mindaddig másképp értelmező, s attól nagy mértékben elhatárolódó közép-keleti kritikai- és olvasóközönség számára idegenkedést keltő gyakorlatnak számít. A „nyugati” feminista elméletek éppen abban a magánszférában kívánják ugyanis feltárni a rejtetten működő ideológiákat, ahonnan a „Kelet-Közép” államainak polgárai azt mindenképp igyekeznek távol tartani. A kutatás egyik, interkulturális terepen mozgó célterülete éppen ezért azt kívánja feltárni, hogy miként, milyen együttműködéseken és ellenállásokon keresztül történik a nyugati feminista elméletek kelet-közép-európai, azon belül is a magyarországi recepciója. A vizsgálat keretét egyrészt az Edward Said által még 1982-ben kidolgozott utazóelmélet-elmélet (Said 1982), másrészt pedig az Immanuel Wallerstein által felállított világrendszer-elméletből származó (Wallerstein 2004), Marina Blagojević által a feminista elméletekre alkalmazott centrum–félperiféria–periféria terminusának hármas keretrendszere adja (Blagojević 2009).


A rendezvény programterve >>
16.00–16.45: Az előadó ismerteti az előadását
16.45– : Vita

Időpont: 2017. november 20., hétfő du. 4 h
Helyszín: ELTE TáTK 
 Budapest 1117, Pázmány Péter sétány 1/a. 2.139

2017.10.09.