ELTE Inklúziós díjat nyert Bulyáki Tünde és Tátrai Annamária

2021.12.13.
ELTE Inklúziós díjat nyert Bulyáki Tünde és Tátrai Annamária
2021. december 13-án először osztották ki az ELTE Inklúziós díjat, melyet a Speciális Hallgatói ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) alapított az inklúzió és az esélyegyenlőség megvalósításáért végzett tevékenységek méltánylására. A díjat a TáTK két oktatója, Bulyáki Tünde és Tátrai Annamária, valamint Sólyom Gréta, az ELTE GTK hallgatója kapta. Sok szeretettel gratulálunk nekik!

A díj alapításának célja, hogy elismerje az egyetem polgárainak a befogadó szemléletért és a speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy tartós betegséggel élő) hallgatók egyenlő esélyű hozzáférése érdekében végzett munkáját; hogy példaképek bemutatásával inspirálja, ösztönözze a hallgatókat, oktatókat és dolgozókat  az inklúzió érdekében történő cselekvésre; hogy kiemelje és méltassa azokat, akik sokszor rejtőzködve, a színfalak mögött, mindenféle elismerés nélkül, lelkiismeretesen dolgoznak azért, hogy az oktatás és tágabb értelemben az egyetemi élet valamennyi területe valóban mindenki számára hozzáférhető legyen; hogy ráébressze Egyetemünk közösségét arra, hogy sokszor kevés is elég ahhoz, hogy mások elől óriási akadályokat gördítsünk el, lehetővé téve számukra azt, ami nekünk természetes.

A díjat ünnepélyes keretek között, a naptári év utolsó szenátusi ülésén, az ENSZ Fogyatékos Emberek Világnapja (december 3.) alkalmából Borhy László rektor úr adta át, és méltatta a díjazottokat.

Bulyáki Tünde

Bulyáki Tünde 2009 óta a TáTK Szociális Munka Tanszékénének oktatója, valamint elhivatott támogatója a fogyatékkal élők társadalmi és kisközösségi integrációjának. Oktatói tevékenysége mellett több társadalmi integrációs programban, egyesületben és alapítványban tevékenykedik – a közösségi pszichiátria és a pszichoszociális akadályozottsággal élők társadalmi integrációjának területén több szakmódszertani cikk és szakpolitikai ajánlás szerzője.

Karunkon 2019. óta Bulyáki Tünde a fogyatékossággal élő hallgatók ügyeiért felelős kari koordinátor. Szakmai koordinációja alatt kiterjedt a fogyatékkal élő hallgatók tanulását és egyetemi jóllétét támogató kari szolgáltatások köre, valamint rendszeressé vált az elérhető szolgáltatások és konzultációk előnyeit, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségeit promótáló kommunikáció. 2017. és 2020. között a Fogyatékosság-barát Munkahely minősítést elnyert ELTE TáTK szakmai képviselője.

Bulyáki Tünde inklúzióért tett munkájának bemutatása nem lenne teljes, ha nem említenénk azokat a személyes konzultációkat, amelyeket a fogyatékkal élő hallgatók kari integrációjáért vezet, továbbá fontos megemlíteni azt a számtalan érzékenyítő előadást és tudománynépszerűsítő kerekasztalbeszélgetést, melyet a témában elsősorban a többségi hallgatók számára vezetett, illetve az egyetemen kívüli nyilvánosság számára is elérhetővé tett.

Tátrai Annamária

Tátrai Annamárai a Statisztika Tanszék tanársegédje 2017 óta. A speciális szükségletű hallgatókat megtaláló és támogató új rendszert vezetett be, és menedzsel már harmadik éve, teljesen önálló kezdeményezésként.

Nagylétszámú (~180 fős) alapszakos kötelező előadást (statisztika) tart, és a hozzá kapcsolódó kötelező gyakorlatok tartalmait is maga dolgozta ki. 2019-ben úgy döntött, proaktívan keresi meg hallgatói között a speciális szükségletűeket, és hogy célzott támogatást próbál nyújtani számukra, a tanszék oktatóinak bevonásával. E kezdeményezés sikere után fokozatosan bővítette ismereteit, pedagógia eszköztárát. E tevékenység folytatásaként tehetséggondozást is végez speciális szükségletű hallgatóval, e munka során egyre többet tudott meg az autizmus spektrum speciális támogatási lehetőségeiről oktatói oldalról, és hatékonyan alkalmazta is azokat. A tanszéken belül folyamatosan reflektorfényben tartja a témát, például jelzi, ha tudomása van róla, hogy szóbeli felvételin támogatásra szoruló jelölt jön.

Tátrai Annamária az egyetemi oktatásban is jelen levő, bár sokszor “radar alatt levő” pedagógiai kihívásra hívta fel a figyelmet, és nem csupán lokális megoldásokat keresett saját oktatási körben, hanem ezt kiterjesztette más kurzusokra is, ezzel úttörőként szemléletformálást végzett az intézetben.