Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat

a 2020/2021-as tanévre

2020.01.29.
Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara pályázatot ír ki a 2020/2021-as tanévre Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig lehetséges az Erasmus+ program segítségével külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 

ÚTMUTATÓ

A teljes pályázati kiírás az ELTE honlapján tekinthető meg.

Erasmus+ kari infó délután – Szerezz infót első kézből hallgatótársaidtól! 2020. február 18. 15:00-17:00

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdések esetén a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal Nemzetközi Irodája áll rendelkezésükre:

 • személyesen a 7.89-ben,
 • e-mailben az international@tatk.elte.hu címen.
 • Nyitvatartás:
  hétfő: 10:00–13:00 
  kedd: 13:00–15:30 
  csütörtök: 9:00–13:00 
  péntek: 9:00–12:00

JELENTKEZÉS MENETE

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen 2020. március 2-án 20.00 óráig kell benyújtani.

FONTOS: Papír alapon is be kell benyújtani a pályázatot, 1 példányban a TÁTK Nemzetközi Irodájában személyesen nyitvatartási időben, vagy postai úton, legkésőbb 2020.március 3. 15.00-ig.

Postázási cím: ELTE Társadalomtudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.89-es iroda.

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).


BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTUMOK ÉS SEGÉDLETEK

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati űrlap 
 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • nyelvtudás igazolása
 • adatvédelmi nyilatkozat 

Opcionális mellékletek:

 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya)
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

TANULMÁNYI MOBILITÁS (STUDENT MOBILITY FOR STUDIES – SMS)

Az ELTE TÁTK partneregyetemeinek listája 
A szűrő használata segíti a keresgélést az egyetemek között.  (amennyiben a Neptun és a lista között eltérést lát, jelezze az international@tatk.elte.hu e-mail címen)

A pályázatok előkészítése során minden esetben javasoljuk az egyes egyetemek honlapjának böngészését az angol nyelven elérhető kurzusok listájáról vendéghallgatók számára, valamint a kívánt nyelvtudás szintjéről.

SZAKMAI GYAKORLAT (STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS – SMP)

Szakmai gyakorlatra a pályázás folyamatos, döntés kéthavonta történik. Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. Az ELTE honlapján a pályázati felhívás résznél folyamatosan frissül a lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat.

ELBÍRÁLÁS

Hallgatói Erasmus pontozási rendszer

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan várhatóan 2020 áprilisának harmadik hetében. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követően legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan júniusban, szeptemberben és novemberben, tehát szakmai gyakorlatra a március 2-i határidőt követően is lehet pályázni.

HASZNOS LINKEK

Kiegészítő támogatási lehetőségek: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Letöltendő dokumentumok a pályázathoz: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Élménybeszámolók, inspirációk: https://tka.hu/celcsoport/78/inspiraciok