Erasmus ösztöndíjak

2019.03.08.
Erasmus ösztöndíjak

Hasznos információk az Erasmus ösztöndíjakkal kapcsolatban. Az aktuális kiírást a Pályázatoknál találja. 

Pályázni szeretnék

Pályázni szeretnék
Az Erasmus program fő célja, hogy lehetőséget nyújtson külföldi részképzésre illetve szakmai gyakorlatra. Ehhez ösztöndíj formájában anyagi támogatást is nyújthat (max. 5 hónapra)

Az ösztöndíjak elnyerése pályázás útján lehetséges. Az ELTE-n a fő pályázati időszak minden tanévben a február eleje - március eleje közötti időszak, ekkor lehet a következő tanévi kiutazásra (őszi és tavaszi félév) pályázni. A fő pályázati időszakban a pályázás a Neptunon keresztül történik, itt kell kiválasztani a pályázni kívánt célegyetem(ek)et, és itt kell feltölteni a szükséges pályázati dokumentumokat is. A kari szabályok szerint a pályázatot papíron is le kell adni a kari koordinátornak.

Az őszi pótpályázat alkalmával az aktuális tanév tavaszi félévére fogadunk be pályázatokat. A pótpályázatot papíron kell leadni a kari koordinátornak, tehát ebben az időszakban nem nyílik meg a Neptun Erasmus-felülete.

Fontos, hogy az Erasmus ösztöndíjra jelentkezők stabil nyelvtudással rendelkezzenek, hiszen a külföldi tanulmányok nem az idegennyelv elsajátításáról szólnak, hanem az adott szaknyelven való tanulásról, annak gyakorlatban való alkalmazásáról.

Erasmus+ szakmai gyakorlatra nemcsak a fő pályázati időszakban, hanem a tanév során folyamatosan is lehet jelentkezni. A beérkezett pályázatokat a kari bírálatot követően a Hallgatói és Oktatói Mobilitás Bizottság véglegesíti. Ebből a célból a Bizottság folyó év február, április, június és október hónapokban ülésezik. Az, hogy mikor kell pályáznod, a szakmai gyakorlatod tervezett időpontjától függ. Amennyiben szakmai gyakorlatodat a tanév elején, ősszel tervezed megkezdeni, akkor az előző tanév főpályázata során kell pályáznod (neptunos pályázat). Ha a szakmai gyakorlatod a tanév során későbbi időpontra esik (tél, tavasz, nyár), papíralapon is benyújthatod pályázatodat a tervezett tevékenység előtt min. 3 hónappal (ezt hívjuk folyamatos pályázásnak).

Pályázható egyetemek listája
A pályázható egyetemek listája a Neptunban található, az Ügyintézés menüpont Erasmus alpontja alatt. A "jelentkezés elméletre" opcióra kattintva az Erasmus+ részképzésre pályázható egyetemek jelennek meg, a "jelentkezés gyakorlatra" opciónál az Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázatokat lehet benyújtani.

ELTE TáTK partneregyetemek listája (2019/20) 


Részképzés (tanulmányi célú kiutazás)
Pályázni szeretnél, de nem tudod, hogyan fogj hozzá? Vedd számba a nyelvtudásodat, jövőbeli céljaidat, és nézd végig a szakod által kínált partneregyetemek listáját! Mindenki csak olyan partneregyetemre pályázhat, amellyel az ő szakjára van érvényes szerződése a karnak (más kar, szak által kötött szerződés nem vehető figyelembe). Ezzel biztosítjuk azt, hogy fogsz megfelelő kurzusokat találni a kiválasztott egyetem kínálatában. Azt is vedd figyelembe, hol jársz a tanulmányaiddal. Kiutazásra legalkalmasabb az alapszak 2. tanéve, ill. a 3. év őszi féléve, ill. a mesterszak 3. féléve. Alapszakon első évesként nem utazhatsz, az utolsó félévedben meg esetleg jobb a szakdolgozatodra koncentrálni, ill. a záróvizsga időpontját is vedd figyelembe. A tanulmányaid meghosszabbítása természetesen opció, ennek lehetőségét neked kell mérlegelned (akár rendelkezésedre állnak még államilag finanszírozott félévek, akár önköltséges hallgató vagy). Azt vedd figyelembe, hogy az Erasmus féléved idejére be kell iratkoznod, amennyiben önköltséges hallgató vagy, az esetleges tandíjadat be kell fizetned!

Az alább letölthető pontozási rendszer hasznos segítség lehet pályázatod elkészítésében: a kari Külügyi Bizottság e szempontrendszer szerint értékeli a beérkező pályázatokat.

A pályázat részeként leadandó dokumentumokat mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. Általános tájékozódás céljából javasoljuk, hogy aktuális pályázati kiírás hiányában a legutóbbi pályázati kiírásban előírt dokumentumokat vedd alapul.


Szakmai gyakorlat
Amennyiben szakmai gyakorlatra szeretnél pályázni, neked kell megfelelő fogadóintézményt találnod. A részképzéssel ellentétben szakmai a gyakorlat esetében nem áll rendelkezésedre adatbázis a fogadóintézményekről. Vedd figyelembe, hogy a végzendő tevékenységnek meg kell felelnie szakod elvárásainak, ezért a fogadóintézmény kiválasztása után a szakigazgatóval egyeztetned kell, hogy a tanszék támogatja-e az adott fogadóintézménynél eltöltendő szakmai gyakorlatodat. Szakmai gyakorlatra akkor is mehetsz, ha a szakod tantervi követelményeiben nem szerepel szakmai gyakorlat, illetve ha már itthon azt teljesítetted. Sikeres teljesítés esetén szerepelni fog az Erasmus gyakorlat a diplomamellékletedben.

Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitás megvalósítására már a diplomaszerzést követő egy évben is van lehetőség. Erre a lehetőségre az érdeklődő hallgatók csak addig pályázhatnak, amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell leadnod:
- kitöltött, aláírt pályázati adatlap
- önéletrajz magyar nyelven és a tervezett szakmai gyakorlat nyelvén (minta alább)
- munkaterv (magyar nyelven és a szakmai gyakorlat nyelvén, minta alább)
- nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
- teljesítésigazolás az elmúlt félév tanulmányi eredményeiről (tanulmányi előadójától)
- fogadónyilatkozat a fogadó intézménytől (magyar nyelven és a szakmai gyakorlat nyelvén, útmutató   alább)

Választható dokumentumok:
- mentorigazolás, illetve egyéb kiemelkedő szakmai, közösségi vagy tanulmányi tevékenységet igazoló okirat másolata
- ha nem magyar állampolgár: a letelepedési vagy tartózkodási eng. / menekült státuszt igazoló okmány másolata
 
Letölthető dokumentumok:

Szakmai gyakorlat pályázati adatlap  | Önéletrajz minta  | Szakmai gyakorlat motivációs levél / munkaterv minta  | Szakmai gyakorlat fogadónyilatkozat (útmutató)  | Részképzés pályázati adatlap  | Részképzés motivációs levél minta


További információk
Ahhoz, hogy el tudd dönteni, pályázz-e Erasmusra, több irányból is kaphatsz segítséget. A kari HÖK külügyesei sok információval tudnak szolgálni, keresd őket bátran. A tanév során általában novemberben külügyi börzén segítjük a külföldre készülődő hallgatókat, februárban pedig az Erasmus7 rendezvénysorozat előadásai – egy központi illetve egy karspecifikus – segítenek a pályázás előtti tájékozódásban. Figyeld a Facebookot, illetve a kari honlapot!

További információk emailben kérhetőek az international@tatk.elte.hu címen.


Hasznos linkek
Tempus Közalapítvány
ELTE hallgatói mobilitás


Tudnivalók nyertes hallgatóknak

Utolsó frissítés: 2015

A nyertes hallgatókat a kari koordinátor a Külügyi Bizottság döntése után értesíti elnyert ösztöndíjas státuszukról. Az ELTE Hallgatói-Oktatói Mobilitási Bizottsága akkor hozza meg végleges döntését a kari keretszámokról, ha a Tempus Közalapítvány értesíti az egyetemet a következő évi támogatási összegekről. A kari ösztöndíjas lista csak ekkor válik teljesen véglegessé. A Neptunban elvégzett státuszbeállítások után a hallgatók hivatalos értesítést kapnak pályázatuk eredményéről.

A hallgató hivatalos jelölését a kari koordinátor küldi el a fogadóegyetem számára e-mailben vagy az erre a célra kialakított on-line felületen. A hallgató jelölésének elfogadásáról a partneregyetem visszaigazolást küld mind a kari koordinátornak, mind az érintett hallgatónak. Ezután a partneregyetem már közvetlenül a hallgatónak küldi e-mailben a fontos jelentkezési tudnivalókat. Erre a folyamatra a kari koordinátornak nincs rálátása, hiszen az közvetlenül a partneregyetem és a hallgató között zajlik, ezért a határidők betartása, a kért dokumentumok megküldése a hallgató felelőssége. 

Jellemzően a következő dokumentumokat kérik a partneregyetemek:

 • Jelentkezési lap – ha aláírás kell rá, keressék a kari koordinátort.
 • Státuszigazolás – igazolás az elnyert Erasmus-státuszról. Igény esetén a kari koordinátor állítja ki, nem minden egyetem kéri.
 • Nyelvtudás igazolása – néhány egyetem saját formátumú igazolást kér, vagy megelégszik a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, esetleg a küldő egyetem igazolását elfogadja. 

Ezen iratok közül csak azokat kell beszerezni, amiket kér a fogadóegyetem, és a megadott határidőre és formában eljuttatni a megfelelő címre.

A szálláskeresés, utazásszervezés a hallgató egyéni feladata, a legtöbb helyen ehhez segítséget nyújt a fogadóegyetem. Kollégiumi helyeket nem kötelességük felajánlani, a szállás megoldása nagyban függ a várostól, országtól. Párizsban, Amszterdamban, Utrechtben nehéz feladat, kisebb városokban könnyebb lehet.

Az ELTE számára is le kell adni bizonyos dokumentumokat, egyrészt hogy a hallgató megkapja ösztöndíját, másrészt annak érdekében, hogy Erasmus-tanulmányai/gyakorlata teljesítését igazolja.

Kiutazás előtt az ELTE-n leadandó dokumentumok:

 • Támogatási szerződés: A hallgató e-mailben kapja pdf formátumban az ELTE Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályától. Kitöltéséhez szükség lesz egy bankszámlaszámra, mely különbözhet a hallgató egyéb, az ELTE számára megadott bankszámláitól. Mivel az ösztöndíjat euróban utaljuk, így ajánlott euro-számlát megadni, mert így elkerülhető az átváltásból eredő veszteség.  A Támogatási szerződésből kettő, aláírt eredeti példányt kell leadni. Ha valaki külföldi bankszámlára kéri az ösztöndíjat, akkor hagyja üresen a számlaszámot, és később küldheti a "kiegészítő banki adatszolgáltató lap" elnevezésű nyomtatványon (elérhető: a letölthető dokumentumoknál).
 • Learning Agreement (szakmai gyakorlat esetén Learning Agreement for Traineeship): A Learning Agreement a személyes és az egyetemekre vonatkozó adatok után három fő részre tagolódik: Section to be completed BEFORE THE MOBILITY, Section to be completed DURING THE MOBILITY és a Section to be completed AFTER THE MOBILITY részekre. Értelemszerűen a kiutazás előtt a BEFORE THE MOBILITY részt kell kitölteni: az A táblázatban azokat a tantárgyakat nevezi meg a hallgató, melyeket a kinti egyetemen fel kíván venni, a B táblázatban pedig azokat az eltés tárgyakat, melyeket a kinti tárgyak elvégzésével itthon kivált. Minderről a hallgatónak a szakigazgatóval egyeztetnie kell, szakigazgatói hozzájárulás (responsible person’s signature) nélkül a Learning Agreement nem érvényes.
 • Regisztrációs igazolás: Igazolás arról, hogy a hallgató az Erasmus-félév alatt az ELTE-n beiratkozott aktív státuszú hallgató. A Neptunból lehet kinyomtatni.
 • Európai Biztosítási Kártya másolata: a teljes tanulmányi időszakra érvényesnek kell lennie.
 • A fenti dokumentumok hiánytalan beküldése a feltétele az ösztöndíj első (90%) részletének átutalásához. 

A mobilitás alatt ELTE-re megküldendő dokumentumok:

 • Certificate of registration: megérkezést követően két héten belül aláírva, lepecsételve küldendő szkennelve a megadott címre, vagy a kari koordinátornak. Az ELTE-s formyanyomtatvány helyett elfogadjuk a fogadó egyetem által kiállított beiratkozási igazolást is. 
 • Changes of Learning Agreement: ha szükséges, lehet változtatni a felvett kurzusokon a Section to be completed DURING THE MOBILITY részben, ezt először a kinti egyetem írja alá, utána küldjék a kari koordinátornak. A változtatásokról a szakigazgatóval minden esetben egyeztetni kell, tehát ismét kell a szakigazgatói aláírás (responsible person’s signature).

A mobilitás után az ELTE-n leadandó dokumentumok:

 • Certificate of university attendance: a partneregyetem ezen igazolja az Erasmus-tanulmányok/gyakorlat hosszát. Amennyiben nem egyezik meg az igazolt időtartam és az ösztöndíjas hónapok száma, akkor ösztöndíj-visszafizetésre kerülhet sor. Az ELTE-s formanyomtatvány helyett elfogadjuk a fogadó egyetem által kiállított időtartam-igazolást is, melyen egyértelműen fel van tüntetve, hogy a hallgató mettől meddig tartózkodott a fogadóegyetemen.
 • Transcript of Records: A partneregyetemen elvégzett kurzusok és a megszerzett kreditek igazolása. Mind kreditszámoknak, mind érdemjegyeknek szerepelniük kell a teljesített kurzusoknál. 
 • Learning Agreement: a Section to be completed AFTER THE MOBILITY részben fel kell tüntetni a kint elvégzett tárgyakat és az általuk itthon kiváltott tanegységeket. 
 • Ezeket a dokumentumokat hazaérkezés után mielőbb le kell adni. A hallgatónak még kinti tartózkodása alatt érdemes tudakozódnia afelől, hogy a Transcript of Records-ot mikor, milyen formában küldi meg a partnerintézmény. Amennyiben a hallgató a visszaérkezésétől számított négy héten belül nem kapja meg a dokumentumot, ezt jeleznie kell a kari koordinátornál.

Az Erasmus tanulmányok alatt elvégzett kurzusok itthoni tanulmányokba való beszámítása kötelező.

A fogadó egyetemen a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő szakmai kurzusokat kell felvenniük a hallgatóknak, és ezekből legalább 20 kreditnyi kurzust teljesíteni kell a félév végén. A szakos kurzusokon kívül természetesen a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő kurzusokat is felvehet.

A kreditátviteli kérvény intézése (vagyis a kint elvégzett kurzusok elismertetése) a hallgató felelőssége, ehhez a Transcript of Records-ra és a Learning Agreement-re van szükség. Amennyiben kötelező kurzusokat akar a hallgató kiváltani, akkor a kinti kurzusok tantárgyleírását mellékelnie kell kérvényéhez. A kreditátviteli folyamat egésze a kari Tanulmányi Hivatal által megadott módon történik.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Erasmus félév alatt itthon nem kell kurzusokat felvenniük, ha mégis megteszik, nem hivatkozhatnak a kinti tanulmányaikra, ha vizsgázási vagy egyéb kötelezettségeiknek nem tudnak megfelelni. Ugyanígy fordítva: kinti kötelezettségeiket nem halaszthatják semmilyen itthoni tanulmányi kötelezettség miatt. A záróvizsga előtt mindenképpen be kell mutatniuk transcriptjüket, és el kell ismertetniük a kinti kurzusokat – ennek hiányában a hallgató nem államvizsgázhat.

Az őszi félévben kiutazók a tavaszi félévre label státuszban (ösztöndíj nélkül) hosszabbíthatnak, ezt a kari koordinátornak kell jelezniük. A label státuszú hallgatókra ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a támogatottakra (kreditteljesítés, kreditátvitel, dokumentumok leadása).

A hallgató Erasmus-tanulmányait (ill. szakmai gyakorlatát) akkor tekintheti lezártnak, ha minden szükséges iratot az adott félévet követő 4 héten belül leadott. A leadott transcriptek alapján ellenőrizzük, hogy a tanulmányi feltételeknek megfelelt-e a hallgató. Amennyiben kevesebb kreditet szerzett meg az előírtnál, a Kar kezdeményezi az ösztöndíj részarányos visszafizettetését.

Letölthető dokumentumok:

Szakmai gyakorlat:

További információk:
ELTE Erasmus hallgatói mob