Erasmus ösztöndíjak

2019.03.08.
Erasmus ösztöndíjak

Hasznos információk az Erasmus ösztöndíjakkal kapcsolatban. Az aktuális kiírást a Pályázatoknál találja. 

Pályázni szeretnék

Pályázni szeretnék
Az Erasmus program fő célja, hogy lehetőséget nyújtson külföldi részképzésre illetve szakmai gyakorlatra. Ehhez ösztöndíj formájában anyagi támogatást is nyújthat (max. 5 hónapra)

Az ösztöndíjak elnyerése pályázás útján lehetséges. Az ELTE-n a fő pályázati időszak minden tanévben a február eleje - március eleje közötti időszak, ekkor lehet a következő tanévi kiutazásra (őszi és tavaszi félév) pályázni. A fő pályázati időszakban a pályázás a Neptunon keresztül történik, itt kell kiválasztani a pályázni kívánt célegyetem(ek)et, és itt kell feltölteni a szükséges pályázati dokumentumokat is. A kari szabályok szerint a pályázatot papíron is le kell adni a kari koordinátornak.

Az őszi pótpályázat alkalmával az aktuális tanév tavaszi félévére fogadunk be pályázatokat.  Az őszi pótpályázat alkalmával az aktuális tanév tavaszi félévére fogadunk be pályázatokat. A pótpályázatot változatlanul papíron és Neptunon keresztül kell leadni a kari koordinátornak.

Fontos, hogy az Erasmus ösztöndíjra jelentkezők stabil nyelvtudással rendelkezzenek, hiszen a külföldi tanulmányok nem az idegennyelv elsajátításáról szólnak, hanem az adott szaknyelven való tanulásról, annak gyakorlatban való alkalmazásáról.

Erasmus+ szakmai gyakorlatra nemcsak a fő pályázati időszakban, hanem a tanév során folyamatosan is lehet jelentkezni. A beérkezett pályázatokat a kari bírálatot követően a Hallgatói és Oktatói Mobilitás Bizottság véglegesíti. Ebből a célból a Bizottság folyó év február, április, június és október hónapokban ülésezik. Az, hogy mikor kell pályáznod, a szakmai gyakorlatod tervezett időpontjától függ. Amennyiben szakmai gyakorlatodat a tanév elején, ősszel tervezed megkezdeni, akkor az előző tanév főpályázata során kell pályáznod (neptunos pályázat). Ha a szakmai gyakorlatod a tanév során későbbi időpontra esik (tél, tavasz, nyár), papíralapon is benyújthatod pályázatodat a tervezett tevékenység előtt min. 3 hónappal (ezt hívjuk folyamatos pályázásnak).

Pályázható egyetemek listája
A pályázható egyetemek listája a Neptunban található, az Ügyintézés menüpont Erasmus alpontja alatt. A "jelentkezés elméletre" opcióra kattintva az Erasmus+ részképzésre pályázható egyetemek jelennek meg, a "jelentkezés gyakorlatra" opciónál az Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázatokat lehet benyújtani.

ELTE TáTK partneregyetemek listája (2019/20) 


Részképzés (tanulmányi célú kiutazás)
Pályázni szeretnél, de nem tudod, hogyan fogj hozzá? Vedd számba a nyelvtudásodat, jövőbeli céljaidat, és nézd végig a szakod által kínált partneregyetemek listáját! Mindenki csak olyan partneregyetemre pályázhat, amellyel az ő szakjára van érvényes szerződése a karnak (más kar, szak által kötött szerződés nem vehető figyelembe). Ezzel biztosítjuk azt, hogy fogsz megfelelő kurzusokat találni a kiválasztott egyetem kínálatában. Azt is vedd figyelembe, hol jársz a tanulmányaiddal. Kiutazásra legalkalmasabb az alapszak 2. tanéve, ill. a 3. év őszi féléve, ill. a mesterszak 3. féléve. Alapszakon első évesként nem utazhatsz, az utolsó félévedben meg esetleg jobb a szakdolgozatodra koncentrálni, ill. a záróvizsga időpontját is vedd figyelembe. A tanulmányaid meghosszabbítása természetesen opció, ennek lehetőségét neked kell mérlegelned (akár rendelkezésedre állnak még államilag finanszírozott félévek, akár önköltséges hallgató vagy). Azt vedd figyelembe, hogy az Erasmus féléved idejére be kell iratkoznod, amennyiben önköltséges hallgató vagy, az esetleges tandíjadat be kell fizetned!

Az alább letölthető pontozási rendszer hasznos segítség lehet pályázatod elkészítésében: a kari Külügyi Bizottság e szempontrendszer szerint értékeli a beérkező pályázatokat.

A pályázat részeként leadandó dokumentumokat mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. Általános tájékozódás céljából javasoljuk, hogy aktuális pályázati kiírás hiányában a legutóbbi pályázati kiírásban előírt dokumentumokat vedd alapul.


Szakmai gyakorlat
Amennyiben szakmai gyakorlatra szeretnél pályázni, neked kell megfelelő fogadóintézményt találnod. A részképzéssel ellentétben szakmai a gyakorlat esetében nem áll rendelkezésedre adatbázis a fogadóintézményekről. Viszont van adatbázis azokról a szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat. A folyamatosan frissülő listát az ELTE honlapján a pályázati felhívás résznél találhatod meg. Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitás megvalósítására már a diplomaszerzést követő egy évben is van lehetőség. Erre a lehetőségre az érdeklődő hallgatók csak addig pályázhatnak, amíg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell leadnod:
- kitöltött, aláírt pályázati adatlap
- önéletrajz magyar nyelven és a tervezett szakmai gyakorlat nyelvén (minta alább)
- munkaterv (magyar nyelven és a szakmai gyakorlat nyelvén, minta alább)
- nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
- teljesítésigazolás az elmúlt félév tanulmányi eredményeiről (tanulmányi előadójától)
- fogadónyilatkozat a fogadó intézménytől (magyar nyelven és a szakmai gyakorlat nyelvén, útmutató   alább)

Választható dokumentumok:
- mentorigazolás, illetve egyéb kiemelkedő szakmai, közösségi vagy tanulmányi tevékenységet igazoló okirat másolata
- ha nem magyar állampolgár: a letelepedési vagy tartózkodási eng. / menekült státuszt igazoló okmány másolata

További információk emailben kérhetőek az international@tatk.elte.hu címen.


Hasznos linkek
Tempus Közalapítvány
ELTE hallgatói mobilitás


Tudnivalók nyertes hallgatóknak

A nyertes hallgatókat a kari koordinátor a Külügyi Bizottság döntése után értesíti elnyert ösztöndíjas státuszukról. Az ELTE Hallgatói-Oktatói Mobilitási Bizottsága akkor hozza meg végleges döntését a kari keretszámokról, ha a Tempus Közalapítvány értesíti az egyetemet a következő évi támogatási összegekről. A kari ösztöndíjas lista csak ekkor válik teljesen véglegessé. A Neptunban elvégzett státuszbeállítások után a hallgatók hivatalos értesítést kapnak pályázatuk eredményéről.

A hallgató hivatalos jelölését a kari koordinátor küldi el a fogadóegyetem számára e-mailben vagy az erre a célra kialakított on-line felületen. A hallgató jelölésének elfogadásáról a partneregyetem visszaigazolást küld mind a kari koordinátornak, mind az érintett hallgatónak. Ezután a partneregyetem már közvetlenül a hallgatónak küldi e-mailben a fontos jelentkezési tudnivalókat. Erre a folyamatra a kari koordinátornak nincs rálátása, hiszen az közvetlenül a partneregyetem és a hallgató között zajlik, ezért a határidők betartása, a kért dokumentumok megküldése a hallgató felelőssége. 

Jellemzően a következő dokumentumokat kérik a partneregyetemek:

  • Jelentkezési lap – ha aláírás kell rá, keressék a kari koordinátort.
  • Státuszigazolás – igazolás az elnyert Erasmus-státuszról. Igény esetén a kari koordinátor állítja ki, nem minden egyetem kéri.
  • Nyelvtudás igazolása – néhány egyetem saját formátumú igazolást kér, vagy megelégszik a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, esetleg a küldő egyetem igazolását elfogadja. 

Ezen iratok közül csak azokat kell beszerezni, amiket kér a fogadóegyetem, és a megadott határidőre és formában eljuttatni a megfelelő címre.

A szálláskeresés, utazásszervezés a hallgató egyéni feladata, a legtöbb helyen ehhez segítséget nyújt a fogadóegyetem. Kollégiumi helyeket nem kötelességük felajánlani, a szállás megoldása nagyban függ a várostól, országtól. Párizsban, Amszterdamban, Utrechtben nehéz feladat, kisebb városokban könnyebb lehet.

Kiutazás előtt az ELTE-n leadandó dokumentumok

Az ösztöndíj folyósításához az ELTE honlapján elérhető dokumentumok hiánytalan kitöltése és leadása szükséges a kari koordinátor számára.

A mobilitás alatt ELTE-re megküldendő dokumentumok

A mobilitás után az ELTE-n leadandó dokumentumok

Az Erasmus tanulmányok alatt elvégzett kurzusok itthoni tanulmányokba való beszámítása kötelező.

A fogadó egyetemen a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő szakmai kurzusokat kell felvenniük a hallgatóknak, és ezekből legalább 20 kreditnyi kurzust teljesíteni kell a félév végén. A szakos kurzusokon kívül természetesen a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő kurzusokat is felvehet.

A kreditátviteli kérvény intézése (vagyis a kint elvégzett kurzusok elismertetése) a hallgató felelőssége, ehhez a Transcript of Records-ra és a Learning Agreement-re van szükség. Amennyiben kötelező kurzusokat akar a hallgató kiváltani, akkor a kinti kurzusok tantárgyleírását mellékelnie kell kérvényéhez. A kreditátviteli folyamat egésze a kari Tanulmányi Hivatal által megadott módon történik.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Erasmus félév alatt itthon nem kell kurzusokat felvenniük, ha mégis megteszik, nem hivatkozhatnak a kinti tanulmányaikra, ha vizsgázási vagy egyéb kötelezettségeiknek nem tudnak megfelelni. Ugyanígy fordítva: kinti kötelezettségeiket nem halaszthatják semmilyen itthoni tanulmányi kötelezettség miatt. A záróvizsga előtt mindenképpen be kell mutatniuk transcriptjüket, és el kell ismertetniük a kinti kurzusokat – ennek hiányában a hallgató nem államvizsgázhat.

A hallgató Erasmus-tanulmányait (ill. szakmai gyakorlatát) akkor tekintheti lezártnak, ha minden szükséges iratot az adott félévet követő 4 héten belül leadott. A leadott transcriptek alapján ellenőrizzük, hogy a tanulmányi feltételeknek megfelelt-e a hallgató. Amennyiben kevesebb kreditet szerzett meg az előírtnál, a Kar kezdeményezi az ösztöndíj részarányos visszafizettetését.

További információk az ELTE honlapján