Fókuszban a SHÜTI

Interjú Bulyáki Tündével

2023.11.13.
Fókuszban a SHÜTI
Az ELTE Társadalomtudományi Kara lehetőséget nyújt fogyatékossággal élő hallgatói számára, hogy különböző formákban segítséget kapjanak egyetemi tanulmányaik sikeres befejezéséhez. Ezt szolgálja a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (avagy SHÜTI), ami az Egyetemi Szolgáltatási Igazgatóság önálló osztályaként ellátja és koordinálja az egyetemünkön tanuló speciális szükségletű hallgatók esélyegyenlőségének feladatait.

A SHÜTI tevékenységei hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez és az emberi méltóság tiszteletben tartásához. Célja az Egyetem befogadó szemléletének elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása.  A SHÜTI-ről a fogyatékossággal élő hallgatók ügyeiért felelős kari koordinátorral, Bulyáki Tündével (Szociális Munka Tanszék) beszélgettünk.

A dadogástól elkezdve a súlyos mozgássérültekig fordulhatnak hallgatók a SHÜTI-hez. Ki számít speciális szükségletű hallgatónak?

A SHÜTI szolgáltatásai az egész Egyetemet átfogóan minden ELTE polgár számára elérhető, aki bármilyen fogyatékossággal él (középiskolában SNI tanulók), tehát látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos vagy tanulási zavara van (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás), figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral küzd, vagy autizmus spektrum zavarban érintett. Azok a hallgatók is segítséget igényelhetnek, akiknek súlyos krónikus betegségük befolyásolja a tanulási esélyeiket.

Hogyan tudják igénybe venni a hallgatók a SHÜTI támogatásait?

Regisztrálniuk kell a Kari Fogyatékosügyi Koordinátornál, vagyis a TáTK esetében nálam, a megfelelő igazolások leadásával. Időpontot e-mailben lehet kérni az alábbi címen: bulyaki.tunde@tatk.elte.hu.

Mivel kereshetnek meg Téged, mik a karon jelenleg elérhető segítségnyújtási formák?

A karon jelenleg számos lehetőség van:

 • a tanulást segítő speciális eszközök igénybevétele a kari könyvtárban, illetve egyes eszközök (pl. laptop) kölcsönzési lehetősége,
 • speciális vizsgáztatási körülmények biztosítása (vak, gyengénlátó hallgatók számára szóbeli vizsga, tesztlapok esetén nagyobb betűmérettel nyomtatott dokumentáció stb.),
 • kurzusfelvételnél előnyben részesítés,
 • személyi segítségnyújtás (ezt abban az esetben lehet az egyetemen igénybe venni, ha az elérhető szociális szolgáltatások nem tudják vállalni a segítségnyújtást),
 • a tanulmányi ügyekkel és az egyetemi élettel kapcsolatos problémás ügyekben közvetítés, segítségnyújtás,
 • félévente 300 oldal ingyenes fénymásolás, nyomtatás az TáTK HÖK Irodában.

Vannak-e esetleg csoportos lehetőségek, ahol a hasonló problémákkal küzdő hallgatók egymásra találhatnak?

Igen. A SHÜTI szervezésében a következő programok valósulnak meg:

 • speciális karriermenedzsment kurzus,
 • angol beszélgető klub,
 • játékklub,
 • asperger-csoport, 
 • filmklub,
 • sporttevékenységek:
  • csörgőlabda kurzus,
  • paraúszás kurzus,
  • hallatlan salsa tánckurzus,
  • inkluzív sportnap.

Örömteli hír, hogy hamarosan az ELTE TáTK esélyegyenlőségi szobát biztosít a speciális igényű hallgatók számára. Terveink között szerepel, hogy csoportos programokat is szervezzünk speciális igényű, krónikus betegséggel élő hallgatók számára.

Mik a gyakori esetek, mivel keresnek meg Téged legtöbbször?

Korábbiakban nyelvvizsga-mentesség kapcsán kerestek meg legtöbbször. A COVID alatt az online oktatás időszakában látássérült és hallássérült hallgatók kerestek meg az akadálymentesített online oktatás ügyében. Volt olyan diszgráfiás hallgató, aki szakdolgozatírás kapcsán kért segítséget.

A mentális zavarral élő hallgatók pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek. Ugyanakkor az NFTV definíciója szerint a mentális zavarral élő hallgatók krónikus betegséggel élő személyek és a fogyatékossággal élő hallgatókra érvényesek  kedvezmények nem érvényesek rájuk. Gyakran keresnek meg mentális zavarral élő hallgatók, akiknek segítek eljutni pszichiáterhez, pszichológushoz.

Tudnál említeni egy-egy érdekes, nehezebb esetet, amiben a SHÜTI tudott segíteni?

Igen. Halmozottan fogyatékossággal élő hallgatónk esetében, aki mozgás- és beszédfogyatékossággal él. Az ő támogatásában a SHÜTI szociális gondozója segített. Alapvetően csapatmunkában dolgozunk a SHÜTI kollégáival. Sok esetben, mint a fent említett hallgató esetében, a hallgatókat oktató kollégákat, jelen esetben a szakigazgatót is bevontuk.

Volt olyan helyzet, amiben úgy érezted, a SHÜTI támogatásával sem tudod segíteni a speciális szükségletű hallgatót?

Nem. Közösösen ötletelünk a SHÜTI kollégáival, és ha kell, külső erőforrásokat is feltárunk, biztosítunk a hallgatók részére.