Frissen megjelent kötetek oktatóinktól

2019.06.06.
Frissen megjelent kötetek oktatóinktól
Nemrég jelent meg a Szabó Andrea és Gerő Márton által jegyzett A magyar társadalom és politika, 2019 című kötet, a 90. Ünnepi Könyvhétre várható a  Szálkai Kinga, Baranyi Tamás Péter és Szarka E. Luca által szerkesztett Biztonságpolitikai Corvinák és Lányi Gusztáv Fenntartható? Fejlődés? című könyve. 

A   MTA Kiválósági Együttműködési Program „Mobilitás Kutatási Centrum” kutatásának eredményeit ismerteti Gerő Márton [egyetemi tanársegéd, Szociológia Tanszék] és Szabó Andrea A magyar társadalom és politika, 2019 című kötete. A kutatók arra keresték a választ, hogy "hogyan integrálja a magyar társadalmat a politika: milyen az ideológiai beállítódásuk, a pártokhoz fűződő viszonyuk, a demokráciaértelmezésük, a politikai intézményekbe vetett bizalmuk és a közéleti cselekvés különböző formáiban való részvételük". A mű teljes terjedelmében innen letölthető

Biztonságpolitikai Corvinák az Antall József Tudásközpont Könyvműhelyének tankönyve, a 90. Ünnepi Könyvhétre várható Szálkai Kinga [egyetemi adjunktus, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék], Baranyi Tamás Péter és Szarka E. Luca szerkesztésében. A kétkötetes mű fülszövege szerint "az első kötetben az energiabiztonság, a terrorizmus, a kényszervándorlás tárgyköréből olvashatók tanulmányok, majd olyan írások következnek, amelyek a Föld egyes térségeit érintő biztonsági témákat tárják az olvasó elé. Feltérképezik például az Európai Unió lehetőségeit, a kontinensek, országok területi vitáit, válaszaikat a nukleáris fegyverkezésre, a gazdasági és demográfiai tendenciákra, válságokra és nagyhatalmi befolyásra egyaránt. A második kötet a nemzetközi biztonsági intézményeket veszi sorra, tárgyalja történelmi hátterüket, stratégiájukat, működésüket, zárásként pedig szót ejt Magyarország biztonságpolitikájáról az 1990-es választásokat megelőzően, a rendszerváltoztatás után, illetve a NATO és a V4-ek kötelékében." Június 13-án 17 órától könyvbemutatót tartanak az Antall József Tudásközpont előadótermében. 

Szintén a 90. Ünnepi Könyvhétre jelenik meg Lányi Gusztáv [ny. egyetemi docens, Szociálpszichológia Tanszék] Fenntartható? Fejlődés? című könyve a Széphalom Könyvműhely gondozásában. A szerző így foglalja össze művét: „Írásomban a Balatont a „fenntartható fejlődés” magyarországi paradigmatikus példájának tekintem. Elemzésem axiómája: a „fenntartható fejlődés – fenntarthatatlan!” Az Ünnepi Könyvhét programjaként Lányi Gusztáv  június 15-én  10 órától a Március 15. téren bemutatja, 12 órától a kiadó pavilonjánál dedikálja is a könyvét.