Gyáni Gábor új kötete

Megjelent Gyáni Gábor [egyetemi tanár, Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék] új kötete, Nemzeti vagy transznacionális történelem címmel. 

A kötet a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon című OTKA kutatás keretében készült és a Kalligram Kiadó gondozásában jelenik meg. 
Részlet a kötet fülszövegéből:
"Könyvünk bemutatja, hogy milyen út vezet a nemzeti történelem tudományától a nemzet feletti, a nemzetek- közötti történelem fogalma felé. A történelem nemzeti szempontú elbeszélése fontos hozzájárulás volt annak idején a modern nemzet és nemzet-állam létrejöttéhez. Égető probléma, hogy milyen hatással van napjainkban világunk globalizálódása a történeti gondolkodásra. Erre az elodázhatatlan kérdésre keresi a választ a szerző mostani könyvében. Tudományos irányzatokról, egyéni, olykor csoportos szellemi kezdeményezésekről esik a munkában szó, amelyek nem helyettesíthetik a nemzeti történetírást, ugyanakkor mérsékelhetik, olykor kiküszöbölhetik annak bizonyos egyoldalúságait. A tárgyalt gondolati áramlatok némelyike már korábban is hatott valamiképpen a történészekre, arra késztetve őket, hogy átgondolják saját nemzeti horizontjukat. Újabban viszont megnyílt az út a transznacionális történetírás előtt is, amely tudatosan szakít az egyedül a nemzeti látószög alapján tudakozódó történetírással." 

2018.06.06.