Horn Dániel tanulmánya: "Economic Development" and Gender Equality

Oktatónk, Horn Dániel tanulmánya ("Economic Development" and Gender Equality: Explaining Variations in the Gender Poverty Gap after Socialism) a Social Problems (Oxford Journals) folyóiratban a nemek közötti egyenlőséget vizsgálta a gazdasági fejlődés tükrében.

Magyar nyelvű összefoglaló

A tanulmány az EU-SILC adatbázis felhasználásával többszintű regressziós módszerekkel vizsgálja a nemek közötti szegénységi különbségek makrogazdasági meghatározóit tíz kelet-európai országban. Az ázsiai illetve latin amerikai országok adatainak felhasználásával készült hasonló kutatásokkal megegyezően ez a tanulmány is azt találja, hogy a külföldi tőkebeáramlás által vezetett gazdasági növekedés Kelet-Európában is együtt járt a nemek közötti szegénységi különbségek felerősödésével. Eközben a jóléti állam kiterjesztése, és különösen a nyugdíjakra fordított összegek illetve a családokat segítő intézkedések kiterjesztése jól korrelál a nők kisebb relatív szegénységével. Ezek a megfigyelések hozzásegítenek megérteni a neo-liberális típusú „gazdasági növekedés” hatását a nemek közötti egyenlőtlenségekre az adott térségben. Ezek alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a rendszerváltás utáni strukturális kiigazítás és a globális piachoz való integrálódás felerősíthette a nők elszegényedésének esélyét még úgy is, hogy alapvetően fel voltak vértezve a megfelelő humán tőkével és egyéb forrásokkal a férfiakkal való munkaerő-piaci versenyben.

2015.05.21.