Identitások határán - könyvbemutató

Az ELTE BTK Görög Tanszék Újgörög Munkacsoportja és a Magyarországi Görögök Kutatóintézete tisztelettel meghívja Önt 2013 november 13-án Barna Ildikó, Fokasz Nikosz, Füredi Júlia, Gregor Anikó, Koltai Júlia, Ligeti Anna Sára, Mikes Hanna, Szilágyi Sára (Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2013) Identitások határán című könyvének bemutatójára. A kötetet bemutatja: Bodor Péter szociálpszichológus és Nikos Vlachakis a Görög Nagykövetség Sajtótanácsosa.
 
A könyvbemutató helyszíne és időpontja:
ELTE BTK Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest Múzeum krt. 6–8)
2013. november 13. szerda 18 óra
 
A rendezvényt Őexcellenciája Dimitris Yannakakis, a Görög Köztársaság Nagykövete nyitja meg.
 
A rendezvény kétnyelvű (magyar-görög), a magyar nyelvű fordítás biztosított.
 
Sokan, sokszor, sokféleképpen kutatták és mutatták már be Magyarországon az 1946–49-es görögországi polgárháború következtében Magyarországra emigrált görögséget. Ezekre az előzményekre támaszkodva az ELTE Társadalomtudományi Kar kutatóinak részvételével a Magyarországi Görögök Kutatóintézete egy átfogó kutatást kezdeményezett. A hosszú évekre tervezett, életútinterjúkat és a magyarországi görögök egészére kiterjedő kérdőíves felméréseket egyaránt tartalmazó munka első lépcsőjét mutatja be a jelen kötet, amely a kilencvenes években lebonyolított interjúk másodelemzéseit tartalmazza, továbbá azokat a tanulmányokat, amelyek huszonnyolc 2012-es mélyinterjúból készültek. Az interjúk Magyarországon élő görög származásúakkal készültek és életük, identitásuk, Görögországhoz való viszonyaik legkülönbözőbb aspektusait érintik. A kötet célja az volt, hogy feltárja, hogy élik meg görögségüket az itt élő emberek, miben befolyásolja ez gondolkodásmódjukat és szemléletüket.

2013.10.17.