Integrációs és dezintegrációs folymatok a magyar társadalomban

2014. november 18-án és 20-án kerül sor az "Integrációs és dezintegrációs folymatok a magyar társadalomban" című OTKA kutatás időközi workshopjára az MTA Szociológiai Intézetében. A rendezvényen a TáTK több kutatója is részt vesz előadóként illetve opponensként.
 
Időpont: 2014. november 18. - 2014. november 20.
Helyszín: MTA TK Szociológiai Intézet, Hegedüs terem
 
A workshopról az MTA oldalán
 
Program:
 
November 18. Kedd

9.00 TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS ÉS INTEGRÁCIÓ blokk. opponens: Szabari Vera
Kovách Imre – Kristóf Luca – Szabó Andrea: Társadalmi integráció, dezintegráció és társadalmi rétegződés a magyar társadalomban.
 
10.00 INTÉZMÉNYEK ÉS INTEGRÁCIÓ blokk. opponens: Simonyi Ágnes
Csizmadia Péter – Illéssy Miklós: Az intézmények és az integráció.
 
11.00 KAPCSOLATOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS INTEGRÁCIÓ blokk.
opponensek: Sik Domonkos,  Szántó Zoltán
Gerő Márton: Egymásra torlódó és párhuzamos kapcsolathálózati modellek, közösségtípusok, egymásnak ellentmondó modernizációs formák
Albert Fruzsina – Dávid Beáta: Mikromiliő integrációs megközelítésben         
Gerő Márton – Hajdu Gábor: Az egocentrikus kapcsolatháló nagysága, heterogenitás és a társadalmi integráció Magyarországon
Kmetty Zoltán – Koltai Júlia: Kapcsolathálózatok mérése – elméleti és gyakorlati dilemmák, lehetőségek
Csurgó Bernadett - Légmán Anna: Lokális közösség, megtartó közösség
 
November 20. Csütörtök
 
9.00 MUNKAERŐPIAC ÉS INTEGRÁCIÓ blokk. opponensek: Kolosi Tamás, Huszár Ákos
Sik Endre: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a munkaerőpiacon és „környékén"
 
10.00 ÉRTÉKEK, IDEOLÓGIÁK, NORMÁK ÉS INTEGRÁCIÓ blokk.  opponens: A. Gergely András
Dupcsik Csaba: Ideológia és integráció
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Választási kampány és társadalmi integráció
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák értékvonatkozásai
Kiss Balázs: Elfogultság és közöny. A politikai vezérek integrációs és dezintegrációs teljesítménye Magyarországon
 
11. 00 TERÜLETI INTEGRÁCIÓ blokk. opponensek: Egedi Tamás, Koós Bálint
Csizmady Adrienne – Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár – Olt Gergely: A társadalmi integráció, fogyasztás és a városi és vidéki terek átalakulásának kapcsolata

2014.11.07.