Jelentkezés a tavaszi TDK konferenciára

Májusban ismét lesz kari TDK konferencia. A konferenciára nevezhet a TáTK minden hallgatója szaktól és képzési szinttől (BA, MA, osztatlan) függetlenül egy 20-40 oldalas dolgozattal, amelyet 2015. április 25. (szombat) éjfélig kell elküldeni.

A dolgozatot a varydani@gmail.com címre kell elküldeni. A címlapon fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formájt (BA, MA).

Formai követelmények:
-betűtípus: Times New Roman 12
-szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
-a margók mérete egységesen: 2,5 cm
-valamelyik hivatkozási standard egységes használata
-címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
-táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben megkapott opponensi bírálatra is.

A konferencia tervezett időpontja: 2015. május 15.

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, XXXIII. OTDK-ra (2017-ben) – azoknak is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat.

Bővebb információért és kérdésekkel Váry Dániel TDK titkárhoz lehet fordulni (varydani@gmail.com).

2015.03.31.