Kari kitüntetések – 2019

2019.07.12.
Kari kitüntetések – 2019
Az ELTE Társadalomtudományi Kara több kari munkatársat tüntetett ki 2019. július 12-én az éves Diplomaosztó–Tanévzáró Ünnepségen.

Az alkalmat megelőzően a TáTK Kari Tanácsa döntött a díjak odaítéléséről – köztük több új, 2019-es alapítású elismerésről. A kar az újonnan alapított Lakatos László-díjjal az oktatási kiválóságot ismerte el; míg A Társadalomtudományi Kutatásért díj alapításának és megítélésének célja a kiemelkedő kutatási tevékenység megbecsülése volt. A TáTK a Társadalomtudományi Karért díjjal (korábban: a Társadalomtudományi Kar kitüntetése) azokat a munkatársakat ismerte el, akik hosszú távú munkájukkal nagyban hozzájárultak a kar fejlődéséhez és sikerességéhez; továbbá, több oktatást/kutatást támogató adminisztratív munkatárs vehetett át Dékáni Elismerést kiemelkedő szakmai teljesítményéért.

A kar sikerességét elősegítő munkájukért Társadalomtudományi Karért díjban részesültek:

  • Dr. Nyilas Mihály nyugdíjba vonult egyetemi docens, 2012-től 2019-ig a kar Szociálpolitika Tanszékének vezetője, 2015 és 2018 között a Szociális Tanulmányok Intézetének igazgatója volt. Kutatási területei a szociálpolitika-történet, a jóléti állam, az európai integráció szociális vonatkozásai és a mai magyar és európai szociálpolitika. Több évtizedes kutató- és oktatói munkájának köszönhetően a hazai szociálpolitika-oktatás kikerülhetetlen és megbecsült alakja.
  • Vékony Edit a kar megalakulása óta a Tanulmányi Hivatal vezetője. Az ő irányításával kerültek bevezetésre az elektronikus tanulmányi rendszerek a karon, melyek működésének javítása érdekében több újító szellemű megoldást kezdeményezett, amivel jelentős mértékben könnyítette az oktatóknak a képzések tömegesedésével járó adminisztrációs terheit. A kari oktatásszervezéssel összefüggő tevékenységek tekintetében mindig számítani lehet szakmai javaslataira, támogatására. Mindig nyitott az oktatásszervezéssel, tanulmányi adminisztrációval kapcsolatos problémák azonnali kezelésére, stratégiai döntések előkészítéséhez szükséges gyors és innovatív adatszolgáltatásra.

Kiemelkedő kutatási tevékenységükért A Társadalomtudományi Kutatásért díjban részesültek:

  • Dr. Barna Ildikó habilitált egyetemi docens, tanszékvezető és intézetigazgató a hazai társadalomkutatási módszertan meghatározó, iskolateremtő alakja. 2000 óta dolgozik a karon: 2013 óta a Társadalomkutatások Módszertana Tanszék vezetője, 2016 óta az Empirikus Tanulmányok Intézetének igazgatója.  Több évtizedes kutatásmódszertani tapasztalata kiterjedt, számos publikáció szerzője, társszerzője. Két munkájával is Polányi-díjat nyert.
  • Gerő Márton az ELTE társadalomtudományi szakkollégiumának, az Angelusz Róbert Szakkollégiumnak alapító tagja, első elnöke. 2015 óta dolgozik a Társadalomtudományi Kar Szociológia Tanszékén oktatóként. 2011 óta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában tudományos segédmunkatársként is jelentős kutatásokat végez – többek között civil társadalom és politikai részvétel témában.

Oktatói kiválóságukért Lakatos László-díjban részesültek:

  • Csongor Anna 1993 óta dolgozik az ELTE-n, a Szociális Munka Tanszék mesteroktatójaként vonult nyugdíjba. 2007-ben a közösségi és civil tanulmányok mesterképzés alapítási és indítási munkálataiban aktívan vett részt, amely szaknak 2010-től szakigazgatója. Széleskörű gyakorlati tapasztalata és oktatói-nevelői munkája révén kiváló és népszerű oktató, aki rengeteg időt és figyelmet szentel a hallgatóknak.
  • Dr. Kopper Ákos habilitált egyetemi docens a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszékének vezetője, illetve a Magyar Tudományos Akadémia kutatója. A nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzés szakigazgatója, kulcsszerepet játszott a képzés profiljának nemzetköziesítésében, közelebb hozva a karon folyó képzést a nyugati trendekhez. Kezdeményezője volt az angol célnyelvű nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszak indításának, és oroszlánrésze volt a képzés tartalmának kialakításában.
  • Dr. Szabó Miklós 2012-től tart kurzusokat a Társadalomtudományi Kar Kulturális Antropológia Tanszékén – jelenleg a tanszék adjunktusa. Magyar és angol nyelven is oktat. Vendégelőadóként is számos országban megfordult. Szakterülete a politikai antropológia. Óráin az értelmező, kritikus gondolkodásra inspirálja hallgatóit. Kritikai attitűdjével segíti a hallgatók fejlődését, emeli a kar oktatási színvonalát.

Kiemelkedő oktatástámogató munkájukért Dékáni Elismerésben részesültek:

  • Fábiánné Borsós Gabriella 2000 óta dolgozik az egyetemen. Munkáját a lelkesedés, az odaadás és a meleg emberi hozzáállás jellemzi. A Társadalmi Kapcsolatok Intézetét, és annak két tanszékének működését támogatja – empatikus és mindig vidám természetével igazi emberi légkört teremtve e közösségekben.
  • Nagy Tímea 2004 óta dolgozik a Társadalomtudományi Kar könyvtárában. Munkáját pontosan, felelősségteljesen és gyorsan végzi, több könyvtári munkafolyamat ellátásában vesz részt. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat több munkabizottságában képviseli könyvtárunkat.

Gratulálunk minden kitüntetettnek!