Kari kitüntetések 2022

2022.07.11.
Kari kitüntetések 2022
Az ELTE Társadalomtudományi Kara több kari munkatársat tüntetett ki 2022. július 8-án az éves Diplomaosztó–Tanévzáró Ünnepségen.

Az alkalmat megelőzően a TáTK Kari Tanácsa döntött a díjak odaítéléséről. A Kari Tanács a 2019-ben alapított Lakatos László-díj megítélésével az oktatási kiválóságot ismeri el; míg A Társadalomtudományi Kutatásért díj a kiemelkedő kutatási tevékenységet végző oktatóknak adható. A TáTK a Társadalomtudományi Karért díjjal (korábban: a Társadalomtudományi Kar kitüntetése) azokat a munkatársakat ismeri el, akik hosszú távú munkájukkal nagyban hozzájárultak a kar fejlődéséhez és sikerességéhez; továbbá, több oktatást/kutatást támogató adminisztratív munkatárs vehetett át Dékáni Elismerést kiemelkedő szakmai teljesítményéért.

A kar sikerességét elősegítő munkájukért Társadalomtudományi Karért díjban részesültek:

Juhász Gábor 2022. június 16-án köszönt le dékáni pozíciójáról. A kart 7 éven keresztül irányító Juhász Gábor kiemelkedő és odaadó vezetői munkájáért vehette át a kitüntetést.

Egri Krisztinát, a Némedi Dénes Könyvtár vezetőjét az evidence-based innovatív könyvtári szolgáltatások bevezetéséért és a kari tudásmegosztás és kutatási információmenedzsment területén végzett munkájáért jutalmazta a Kari Tanács.

Bass László szociálpolitikust sok éves magas színvonalon végzett oktató- és kutatómunkájáért díjazta a Kari Tanács. Az országosan is népszerű Szociopoly játék ötletgazdájaként Bass László sokat tett a kari láthatóságért és a kari értékek megosztásáért.

Kiemelkedő kutatási tevékenységéért A Társadalomtudományi Kutatásért díjban részesült:

Bódy Zsombor az Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék oktatója, akit sok éves magas színvonalon végzett tudományos munkájáért 2021. októberében az MTA nagydoktorává avattak.

Oktatói kiválóságukért Lakatos László-díjban részesültek:

Pál Eszter, aki sok évig volt a Szociológia Intézet és a szociológia mesterszak igazgatója. Kitartó és innovációra nyitott oktatói munkáját ismerte el a Kari Tanács.

Mihály Bulcsú, a Szociális Munka Tanszék mestertanára a terepfoglalkozások és rekrutációs események során nyújtott élményszerű és nyitott pedagógiai munkájáért kapott elismerét.

Kiemelkedő oktatástámogató munkájukért, illetve a funkcionális területeken nyújtott teljesítményükért Dékáni Elismerésben részesültek:

Bertháné Boros Tünde, aki lelkiismeretes munkájával több mint öt éve erősíti a Tanulmányi Hivatal munkáját és segíti a hallgatói ügyek hatékony és gondos intézését.

Gertheis Ágnes, aki több kari tanszék adminisztrátoraként bizonyította, hogy célratörő és operatív munkával az adminisztrátori funkció a tanszéki működés motorjává válhat.

Horváth Gábor, aki a kari tudástranszfer-projektek támogatása során, illetve a kommunikáció és rekrutáció területén proaktív problémamegoldó szemlélettel segíti elő a kar láthatóságát.

Gratulálunk minden kitüntetettnek!

A Társadalomtudományi Kar egyetemi kitüntetésben részesült munkatársai szeptemberben, a Tanévnyitón vehetik át díjaikat. Az eseményről és a kitüntetettekről akkor adunk hírt.

Kari kitüntetések átadása 2022. 07. 08.

Kari kitüntetések átadása 2022. 07. 08.

0

/

0

0

/

0