Kari TDK-eredmények – 2021. ősz

2021.12.13.
Kari TDK-eredmények – 2021. ősz
2021. december 10-én került megrendezésre a kari TDK-konferencia, melyen összesen hét hallgató mutatta be kutatási tervét és eredményeit.

A zsűri a pályaművek értékelését követően első, második, harmadik helyezett hallgatókat nevezett meg, valamint két különdíjat is kiosztott. A díjazott hallgatóknak és konzulenseiknek gratulálunk! 

Eredmények: Társadalomtudományi szekció

A SZERZÔ(K) NEVE

A TDK-PÁLYAMUNKA CÍME

TÉMAVEZETŐ(K) NEVE

HELYEZÉS

Tujner Viktória Barbara

Kínai álom, afrikai álom. A Digitális Selyemút projekt hatása afrikai országok kiberbiztonságára

Szálkai Kinga

1.

Nagy Gergő Máté

A patujú a Wiphala ellen, avagy a bolíviai jobboldal és a moralesi szimbolika viszonya az ideiglenes  Áñez-kormányzat megalakulása után

Soltész Béla

2.

Papp Eszter Andrea

Hallássegítő eszközökkel való barátkozás a képzőművészet eszközeivel

Perlusz Andrea

különdíj

Nagy Eszter

Sex in the conception of the Catholic Church from a cultural anthropological perspective

Papp Richárd

különdíj

Molnár Tibor

A szocio-emocionális vagyon szerepe a családi vállalkozások generációváltása kapcsán

Duráczky Bálint

2.

Bajnay Orsolya

Piperkőcök és tősgyökeresek, avagy a helyi identitás egy határmenti dzsentrifikálódó közösségben

Csurgó Bernadett

1.

Szebik Anna

Eredmények: Pénzügy, menedzsment, fenntarthatóság szekció

A SZERZÔ(K) NEVE

A TDK-PÁLYAMUNKA CÍME

TÉMAVEZETŐ(K) NEVE

HELYEZÉS

Szabó Patrik

A startup finanszírozás lehetőségei közösségi forrásokkal a 2020-as évek elején Magyarországon

Juhász Zita

1.

Molnár Renáta Anna

Munkaköri leírások szerkezeti és tartalmi sémájának vizsgálata egy nyugat-magyarországi elektronikai alkatrészgyártó vállalatnál

Pató Gáborné dr. Szűcs Beáta

2.

Smidéliusz Fanni

Befektetési és megtakarítási szokások vizsgálata, kitérve a Magyar Postánál elérhető megtakarítási és befektetési lehetőségekre

Juhász Zita

3.

Tóth Ádám

Belső ellátási lánc vizsgálata a szombathelyi Szőlőskert étteremben

Pató Gáborné dr. Szűcs Beáta

2.

Benkő Bianka Anna

A fenntarthatóság indikátorainak vizsgálata a divatipar területén a 2020-as években

Juhász Zita

1.

Eredmények: A SARS-CoV-2 vírus hatásai  a gazdaságra szekció

A SZERZÔ(K) NEVE

A TDK-PÁLYAMUNKA CÍME

TÉMAVEZETŐ(K) NEVE

HELYEZÉS

Kőhegyes Kinga

A Covid-19 hatása Vas megyében a foglalkoztatási formák változására

Juhász Zita

3.

Tóth Eliza Anett

A koronavírus-járvány reklámpiaci hatásainak vizsgálata hirdetői és vállalkozói oldalról

Kovács László

1.

Papp-Kocsis Petra

A hitelmoratórium bemutatása az Erste Bank gyakorlatán keresztül a koronavírus járvány időszakában

Juhász Zita

2.

Járay Barbara

Az egészségfinanszírozási rendszer kihívásai egy konkrét intézmény példáján keresztül 2019-21 között

Juhász Zita

2.


A TDK-konferencia a "Tehetségből fiatal kutató" (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007) pályázat támogatásával valósul meg. 

EFOP logó