Kari TDK-eredmények – 2023. tavasz

2023.06.02.
Kari TDK-eredmények – 2023. tavasz
2023. május 26-án került megrendezésre az ELTE Társadalomtudományi Kar TDK-konferenciája.

Az egész napos eseményen 20 hallgató 18 prezentációt mutatott be. A budapesti társadalomtudományos képzések hallgatói személyes jelenléttel, a szombathelyi gazdálkodástudományi szakokon tanuló hallgatók pedig online mérették meg magukat. 6 prezentáció nyert első díjat, 5 második díjat, 2 harmadik díjat és 1 különdíjat.

Bár a 2023 tavaszán tartott konferencián számos téma felmerült, a TDK győztes munkáiban megtalálható egy közös motívum, miszerint – legyen szó akármekkora szervezetről – a gazdasági és a politikai szempontok mellett nem szabadna elsikkadnia olyan szempontoknak, mint a fenntartható működés (közösségi, etikai, zöld szempontok), illetve az emberi és szociális jogok biztosítása.

A Gazdálkodási szekció (megosztott) első helyen végző hallgatója, Lőrincz Kitti (gazdálkodási és menedzsment BA) a fenntartható finanszírozás lényegének és az etikus/közösségi bankok történetének ismertetése után bemutatta kutatási eredményeit, melyekből kiderült, hogy az általa megkérdezett (többségében magas iskolázottságú) válaszadókat tekintve a fővárosiak körében ismertebb a közösségi bankolás, de az ötletet, hogy egy pénzintézet fenntartható módon működjön, az összes válaszadó több mint 80%-a szimpatikusnak tartja, és nagyjából 2/3-uk elméletben hajlandó is lenne etikus alapon működő pénzintézetnél bankolni.

A Gazdálkodási szekció másik (megosztott) első helyen végző hallgatója, Magyar Veronika (gazdálkodási és menedzsment BA) előadása során a hazánkban elsőként nemzetközi ESG minősítést szerző ALTEO Nyrt. példáján keresztül szemléltette, hogy milyen pozitív gazdasági hatásokkal járhat egy vállalat számára, ha a fenntarthatósági szempontokat üzleti stratégiájába integrálja. (Pl. növeli a vállalat értékét és csökkenti a kockázatokat.) Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az ESG minősítési rendszer további szabályozásra szorul, ha ki akarja szűrni a „greenwashing”-ra építő vállalatokat is, akik csak a szavak szintjén zöldek, valójában azonban nem követik az ESG-elveket (E=Environment, S=Social, G=Governance).

A Nemzetközi tanulmányok szekció első helyezettje, Zell Julian Maxim (angol nyelvű nemzetközi tanulmányok BA) jogi dokumentumok tartalomelemzése és szakirodalmi áttekintés segítségével keresett választ arra a kérdésre, hogy milyen típusú tagállami érdekellentétek akadályozzák az Európai Unió szociálpolitikai céljainak a megvalósulását, külön kitérve arra, hogy az Európai Unió Bíróságának esetjogra építő működése számos témában nem képes a tagállamokat érdemi lépésekre kényszeríteni.

A Szociológia szekció első helyezettje, Hana Syla (angol nyelvű szociológia BA) Magyarország kormányfőjének közel 700 darab, 2013 és 2022 között született beszédét elemezte diskurzustörténeti megközelítéssel (DHA) és kvantitatív szövegelemzéssel, abból a célból, hogy bemutassa, miben különbözött az országba érkező menekültekkel kapcsolatos politikai kommunikáció a 2015–2018 közötti időszakban és 2022-ben. Megállapításaiból többek között kiderül, hogy az elemzett beszédekben bizonyos kifejezések gyakorisága eltérő a két időszakban (migráns / menekült), ám állandó a határok megvédését előtérbe helyező narratíva, megkülönböztetve azonban a veszély forrását (idegen kultúra és vallás / háború).

A Kulturális antropológia szekció első helyezettje, Taisiia Frank (angol nyelvű kulturális antropológia MA) az Ukrajnában zajló háború elleni, 2022 februárja és decembere között zajló budapesti tüntetéseket vizsgálta, melyeken résztvevő megfigyeléssel dolgozott. Az előadásban részletesen bemutatta a tüntetések jellegzetes fázisait, a skandált szövegek és beszédek visszatérő elemeit, kitért egy konkrét performanszra, és rávilágított annak a közösségnek a nézőpontjára, akik hazánkban élő ukránként tüntetnek ezeken az eseményeken.

A Szociális munka, szociálpolitika szekció első helyezettje, Kiss Júlia (szociálpolitika MA) a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek tanulmányi helyzetéről beszélt előadásában. Az országos kompetenciamérés adatainak segítségével hasonlította össze a nevelőszülőknél, illetve gyermekotthonban élő gyerekek iskolai teljesítményét a családokban élőkével, majd gyermekvédelmi szakértőkkel készített interjúi, és az ezekben felmerült jógyakorlatok felhasználásával fogalmazott meg policy javaslatokat az iskolai hátrányok csökkentésére.

Gratulálunk a díjazottaknak és konzulenseiknek!

BUDAPESTI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSEK

HALLGATÓ
SZAK
PÁLYAMUNKA CÍME
KONZULENS
HELYEZÉS SZEKCIÓNKÉNT

Kiss Júlia

Szociálpolitika MA

A gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek tanulmányi helyzete

Dr. habil. Rácz Andrea

1. hely

Szociális munka, szociálpolitika

Ihász Izabell

Szociális munka BA

Prevenció szerepe, lehetséges eszközei a gyermekjóléti alapellátásokban

Dr. habil. Rácz Andrea

különdíj

Szociális munka, szociálpolitika

Hana Syla

Sociology BA

"Keeping Hungary Hungarian" The Rhetoric of PM Viktor Orbán in the Context of Migration Crises

Rakovics Zsófia

1. hely

Szociológia

Adema Alimbayeva, 

Szalay Áron

Sociology BA Diet Super – Superfood Consumption and Healthy Diet of University Students of Budapest Gecser Ottó

2. hely (megosztva)

Szociológia

Varga Efraim Szociológia BA Ki fog emlékezni az emlékezőkre? – A budapesti holokauszt-emlékezet a szociológia és a kulturális antropológia aspektusából Papp Richárd

2. hely (megosztva)

Szociológia

Taisiia Frank Cultural Anthropology MA  Mobilized Liminars: Ukrainian Protests in Budapest in Times of the Russo-Ukrainian War Prof. Dr. Miroslav Mavra

1. hely

Kulturális antropológia

Lais Trajano Mendes Cultural Anthropology MA  Brazil világ Magyarországon: National Image, Identification Process and Decolonial Discourse in the Acculturation of Brazilians living in Budapest Papp Richárd

2. hely

Kulturális antropológia

Bozó Benedek Cultural Anthropology MA  „Szívós cigánygyerekek ezek!” — Trauma és megküzdés egy magyarországi lakásotthon fiatalkorú lakóinak szemszögéből Fiáth Titanilla

3. hely

Kulturális antropológia

Zell Julian Maxim International Relations BA Towards a Social Europe – Obstacles and Historical Considerations in the Shadow of the Economy Varju Márton

1. hely

Nemzetközi tanulmányok

Ilyés Csenge,

Ozoróczy Ákos Attila

International Relations BA /

Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi gazdálkodás BA

The Vaccine Diplomacy of Russia Szalai András

2. hely

Nemzetközi tanulmányok

Kálmán Judit Mercédesz International Relations BA A Bad Kind of Forwardness – Orientalist Impressions of the Chinese Social Credit System Peragovics Tamás Ferenc 

3. hely

Nemzetközi tanulmányok

SZOMBATHELYI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KÉPZÉSEK

HALLGATÓ
SZAK
PÁLYAMUNKA CÍME
KONZULENS
HELYEZÉS

Lőrincz Kitti

Gazdálkodási és menedzsment BA

A környezeti fenntarthatóság és az etika fontosságának vizsgálata a pénzügyekben, a közösségi bankok társadalmi megítélésének tükrében

Dr. Juhász Zita

1. hely (megosztva)

Gazdálkodástudomány

Magyar Veronika

Gazdálkodási és menedzsment BA

Fenntarthatósági törekvések és az ESG minősítés hatása a vállalatok üzleti stratégiájában - az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. példáján keresztül

Dr. Juhász Zita

1. hely (megosztva)

Gazdálkozástudomány

Németh Gábor

Gazdálkodási és menedzsment BA

Automatizált sorozatgyártás során felmerülő csavarozási probléma

Pató Gáborné Dr. habil. Szűcs Beáta

2. hely

Gazdálkozástudomány