Kari TDK felhívás - 2016 ősz

A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TÁTK minden hallgatója - szaktól és képzési szinttől (BA, MA, osztatlan) függetlenül - egy 20-40 oldalas dolgozattal, amelyet 2016. november 20-ig kell beadni.

Beadási határidő:
A dolgozatot 2016. november 20. (vasárnap) éjfélig kell elküldeni a varydani@gmail.com címre. A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA, MA).

Formai követelmények:
Betűtípus: Times New Roman 12
Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
A margók mérete egységesen: 2,5 cm
Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese/)
Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben (várhatóan dec. 9-ig) megkapott opponensi bírálatra is. 

A konferencia tervezett időpontja: 2016. december 16.

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat).

2017-ben a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekcióját az ELTE TáTK rendezi. 

További információért és kérdésekkel hozzájuk fordulhatsz:
Sik Domonkos (kari TDT-elnök)
Váry Dániel (kari TDK-titkár): varydani@gmail.com

2016.09.29.