Kari TDK felhívás - 2016 tavasz

A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TÁTK minden hallgatója - szaktól és képzési szinttől (BA, MA, osztatlan) függetlenül - egy 20-40 oldalas dolgozattal, amelyet 2016. április 16-ig kell beadni.

Beadási határidő:
A dolgozatot 2016. április 16. (szombat) éjfélig kell elküldeni a varydani@gmail.com címre. 

(Segítség a TDK dolgozat beadásához: a Tudományos Diákkör találkozói)

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA, MA).

Formai követelmények:
Betűtípus: Times New Roman 12
Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
A margók mérete egységesen: 2,5 cm
Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese/)
Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben megkapott opponensi bírálatra is. 

A konferencia tervezett időpontja: május 13.

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat).

2017-ben a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekcióját az ELTE TáTK rendezi. 

További információért és kérdésekkel hozzájuk fordulhatsz:
Sik Domonkos (kari TDT-elnök)
Váry Dániel (kari TDK-titkár)

2016.03.07.