Kari TDK felhívás – 2018 ősz

A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TáTK minden hallgatója – szaktól és képzési szinttől (BA, MA, osztatlan) függetlenül  egy 2040 oldalas dolgozattal, amelyet 2018. november 25-ig kell beadni.TDK-megbeszélés:
2018. szeptember 17-én, 11.30–12.30 h között a 7.97-es teremben. A megbeszélésen egyrészt technikai kérdéseket lehet feltenni a TDK-val kapcsolatban, ill. felmérjük az esetleges félévközi alkalmakra vonatkozó igényeket.

Beadási határidő:
A dolgozatot  2018. november 25. éjfélig kell elküldeni a tdk@tatk.elte.hu (Lengyel Lea kari TDK titkár) címre. 

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA, MA).

Egyéb formai követelmények:
  • Betűtípus: Times New Roman 12
  • Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
  • A margók mérete egységesen: 2,5 cm
  • Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese/)
  • Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
  • Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben (várhatóan december 5-ig) megkapott opponensi bírálatra is. 

A konferencia tervezett időpontja: 2018. december 14.

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, 2019-ben megrendezett OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat).

További információért és kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni:
Sik Domonkos (kari TDT-elnök)
Lengyel Lea (kari TDK-titkár):  tdk@tatk.elte.hu

A Morgan Stanley pénzdíjakkal finanszírozza a győztes pályamunkákat – köszönjük a hozzájárulást!

2018.09.10.