Kari TDK felhívás – 2018 tavasz

A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TáTK minden hallgatója – szaktól és képzési szinttől (BA/BSc, MA/MSc) függetlenül – egy 20–40 oldalas dolgozattal, amelyet 2018. április 23-ig kell beadni.

TDK-megbeszélés:
2018. március 7-én, 13.30 h-tól a 7.97-es szobában. A megbeszélésen egyrészt technikai kérdéseket lehet feltenni a TDK-val kapcsolatban, ill. felmérjük az esetleges félévközi alkalmakra vonatkozó igényeket.

Beadási határidő:
A dolgozatot 2018. április 23. éjfélig kell elküldeni a varydani@gmail.com (Váry Dániel kari TDK titkár) címre. 

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA/BSc, MA/MSc).

Egyéb formai követelmények:
– Betűtípus: Times New Roman 12
– Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
– A margók mérete egységesen: 2,5 cm
– Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese/)
– Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
– Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben (várhatóan május 9-ig) megkapott opponensi bírálatra is.  

A konferencia tervezett időpontja: 2018. május 18. 

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, 2019-ben megrendezett OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek, vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat). 

További információért és kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni: Sik Domonkos (kari TDT-elnök) és Váry Dániel (kari TDK-titkár): varydani@gmail.com

 

2018.02.22.