Kari TDK felhívás – 2019. tavasz

2019.02.26.
Kari TDK felhívás – 2019. tavasz
A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TáTK minden alap- vagy mesterszakos hallgatója egy 20–40 oldalas dolgozattal, amelyet 2019. 04. 28. éjfélig kell elküldeni.

TDK-megbeszélés:
2019. 03. 04-én, 11.30–12.30 h között a 7.97-es teremben. A megbeszélésen egyrészt technikai kérdéseket lehet feltenni a TDK-val kapcsolatban, ill. felmérjük az esetleges félévközi alkalmakra vonatkozó igényeket.

OTDK felkészítő tréningek:
Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa az NTP-HHTDK-18 projekt keretében egy komplex képzéssorozattal szeretné segíteni az hallgatók eredményes OTDK / egyéb kutatási felkészülését és szereplését. További részletek: itt.

Beadási határidő:
A dolgozatot  2019. 04. 28. éjfélig kell elküldeni a tdk@tatk.elte.hu (Lengyel Lea kari TDK titkár) címre. 

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA, MA).

Egyéb formai követelmények:
Betűtípus: Times New Roman 12
Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
A margók mérete egységesen: 2,5 cm
Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese/)
Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben megkapott opponensi bírálatra is. 

A konferencia időpontja: 2019. 05. 17.

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat).

További információért és kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni:
Sik Domonkos (kari TDT-elnök)
Lengyel Lea (kari TDK-titkár) 

Plakát