Kényszeregyüttélés – Menekültintegrációs folyamatok a krétai társadalomban

Nyári iskola

2019.12.03.
Kényszeregyüttélés – Menekültintegrációs folyamatok a krétai társadalomban
2017 végén már a háromszázat közelítette az Európai Unió által finanszírozott és az ENSZ menekültügyi Főbiztossága által szervezett átmeneti letelepítési program keretében Krétára érkezett menekültek száma. A program azóta is folytatódik, a keretek azonban idén megváltozni látszanak. Görögországnak 2019 júliusától új, szigorúbb menekült/bevándorló politikát ígérő kormánya van, miközben a 2019. tavaszi időszakhoz képest megtízszereződött a Törökországból naponta Görögországba érkező menekültek/bevándorlók száma. Ebben a helyzetben újra felmerült egy krétai menekülttábor létesítésének ötlete, amelyet a helyi társadalom képviselői 2016-ban egyszer már egységesen elutasítottak. Mindez új alkalmat teremt a helyi terepmunkának, kutatásnak.

A nyári iskola célja

A nyári iskola célja, hogy a doktori iskola hallgatói megismerkedjenek a menekültekkel/bevándorlókkal foglalkozó krétai önkormányzati és civil szervezetek működésével és interjúkat készítsenek az oda érkező menekültekkel. Az interjúk angol nyelven zajlanának, a görög fél azonban szükség esetén tolmácsot is tud biztosítani.

Terveink szerint az érintettekkel előzetesen egyeztetett módon minden hallgató három-öt interjút készítene. A nyári iskola egy a krétai egyetem hallgatóival és oktatóival közösen tartandó workshoppal kezdődne és zárulna. Indulásként mindenki bemutatná saját kutatási területét és a nyári iskolával való kapcsolódási pontjait. A zárókonferencián az interjúkból kirajzolódó első tapasztalatokat dolgoznánk fel.

A nyári iskolára Fokasz Nikosz Közösségi traumák és politikai identitások Görögországban című tárgya készít fel. Ennek elvégzése előfeltétele a nyári iskolán való részvételnek.

A Doktori Iskola által nyújtott lehetőségek

A Doktori iskola (azaz a Kar) fedezi a Krétára (a Rethimnoni Campusra) történi lejutás és a belső transzferek költségeit. Ezen költségek fedezetére az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 sz. pályázati szerződés szolgál. A belső transzferre azért van szükség, mert a menekültek/bevándorlók egy része nem a campusnak otthont adó és az iskola számára bázisként szolgáló Rethimnonban, hanem Iraklionban (Rethimnontól 70km) illetve Chaniában (Rethimnontól 60 km) található. Mindkét irányba két-két utat terveznénk. Ez tenné lehetővé, hogy mintegy 15-20 interjúval jöjjünk haza.

Az ott tartózkodás költségeit a hallgatók fedezik. Ehhez a nyári iskolának otthont adó görög partner megszervezi, hogy a rethimnoni campuson legyen szállásunk. A kollégiumi elhelyezés napi költsége szobánként 10 euró. A szobák kétágyasak, ezért azoknak, akik ugyanazon a szobán osztoznak, az egy főre jutó kiadása feleződik. A campuson menza működik, ahol 4-5 euró közötti összegben ebédelni lehet. A campus és a rethimnoni városközpont között félóránkén busz jár. A tízperces útra egy jegy ára 1.20 euró. A taxi ára kb. 3 euró, ami három utas esetében már olcsóbb, mint a busz. Lehetséges, hogy a szállás költségeit az indulás előtt részvételi díj címén kell majd befizetni a krétai egyetem számlájára.

Határidők

Az érdeklődő hallgatók 2020. január 08-ig kell benyújtsák maximum 600 szavas munkatervüket, amelyet a Doktori Iskolának a programigazgatókból és a kísérőtanárból álló bizottsága bírál el  2020. január 13-ig.

További kérdések, kapcsolat: fokasz.nikosz@tatk.elte.hu

PhD hallgatók csak jelenleg aktív jogviszonnyal pályázhatnak, és a pályázat megvalósítása alatt is aktív jogviszonyuk kell, hogy legyen.

A pályázat eredményéről a megvalósulást követő 30 napon belül el kell juttatni a palyazat@tatk.elte.hu címre egy szöveges, fényképes beszámolót a megvalósult tevékenységekről, valamint a PhD hallgatóktól minden előadáshoz kérünk PPT diasort vagy a megírt előadást (saját kutatási terület bemutatása, interjúk tapasztalatai).