Kiváló kutatók az ELTE-n

2019.07.02.
Kiváló kutatók az ELTE-n
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-napján hirdették ki a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi eredményeit. A posztdoktori ösztöndíj célja a kiemelten tehetséges fiatal kutatók támogatása pályájuk elkezdésében. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 24-en részesültek idén az MTA rangos ösztöndíjában, tízen emléklapot, egy kutató pedig plakettet kapott kiemelkedően végzett munkájáért.  

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj célja a kiemelten tehetséges fiatal kutatók támogatása pályájuk elkezdésében.A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának tagjai huszonkettedik alkalommal ítélték oda az ösztöndíjat, melyet idén 837 érvényesen pályázó közül 151-en nyertek el. Az ismételt pályázók száma 134 volt (ők azok, akik már részesültek ösztöndíjban), a Kuratórium közülük 24 fő támogatásáról döntött. Az ELTE kutatói közül 24-en pályáztak sikerrel a Bolyai-ösztöndíjra.

Karunkról Berényi Eszter [tudományos munkatárs, Szociológia Tanszék], Elek Péter [egyetemi adjunktus, Közgazdaságtudományi Tanszék] és Nagy Balázs [tudományos munkatárs, Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék] nyerték el a  Bolyai-ösztöndíjat. 

Berényi Eszter témája: Belépés a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba: esélyegyenlőtlenség és reziliencia 
A kutatás a 6 és 8 osztályos gimnáziumi felvételik és a  társadalmi egyenlőtlenségek kapcsolatával foglalkozik. A vegyes módszertanú kutatásban egyrészt  az iskolaválasztók, illetve az iskolaválasztást csak fontolgatók stratégiáinak, sikereinek és kudarcainak vizsgálata zajlik, a tervek szerint kvantitatív, követéses vizsgálattal, valamint félig strukturált mélyinterjúkkal. Az iskolaválasztási sikerek és kudarcok  bemutatása mellett a  kutatás célja, hogy feltérképezze, hogy mik azok az egyéni és kontextuális mozzanatok, amelyek rezilienssé  tesznek bizonyos tanulókat, azaz, mitől lesznek képesek arra, hogy minden statisztikai valószínűség ellenére sikerrel vegyék a felvételi akadályt. 

Elek Péter a közgazdaságtudomány, azon belül az egészséggazdaságtan területén nyerte el az ösztöndíjat. Ökonometriai-statisztikai eszközökkel vizsgálja, hogy az egészségügyi ellátórendszerhez (alap-, járó- és fekvőbeteg-ellátáshoz) való eltérő hozzáférés miként hat az egyének egészségügyi kimeneteire, valamint hogy az egyének munkapiaci státuszváltozása (például állásvesztése) milyen hatással van egészségi állapotukra. Kimeneti változóként az egészségügyi kiadások mellett több, népegészségügyi szempontból fontos betegséget külön elemez. Példaként, azt vizsgálja, hogy a háziorvosi praxisok betöltetlenné válása miként befolyásolja a diabétesz betegek felismerését, gondozásuk minőségét, és ezzel a járó- és fekvőbeteg-ellátás igénybevételét és költségeit.

Nagy Balázs témája:  Az alacsony dózisú CT-vel végzett tüdőrákszűrés egészség-gazdaságtani és egészségpolitikai hatásai
Nagy Balázs egy, a társadalmi döntéshozatalban használható egészség-gazdaságtani döntési modellt fejleszt tovább. A kutatásban elvégzett vizsgálatok eredményeivel lehetőség nyílik a magyarországi tüdőrákszűrési programok klinikai és gazdasági bizonyítékok alapján történő átgondolására. A megcélzott szűrési csoportok összetétele, a szűrés optimális frekvenciája és az optimális szűrési technika kialakítása a kutatás során megválaszolandó kérdések lehetnek.


A korábban támogatott ösztöndíjasok közül a záró kutatási jelentésük alapján kitűnő teljesítményt nyújtó kutatók Bolyai-emléklapot kapnak. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma idén 172 fő záró kutatói jelentését értékelte. Közülük 80 főnek adományoztak emléklapot, tízen az ELTE kutatói.

Ebben az elismerésben részesült karunkról Kiss Hubert János [egyetemi adjunktus, Közgazdaságtudományi Tanszék] Hogyan kezelhetők a bankrohamok? című kutatásával. Sik Domonkos [habilitált egyetemi docens, Társadalomelmélet Tanszék]  a Társadalmi patológia és pszichopatológia – egy hálózati kritikai elmélet vázlata című kutatásáért kapott emléklapot.  

A korábban támogatott ösztöndíjasok legjobbjai Bolyai-plakettet kapnak. Idén 14 kutató kapta meg ezt a kitüntetést, közülük egy ELTE polgár, Balázs Judit Ágnes, az ELTE PPK Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékének vezetője részesült az elismerésben.

Forrás: MTA, ELTE 

Képek a Bolyai-napról

Képek a Bolyai-napról

0

/

0

0

/

0