Koltai Júlia a Lendület Program idei nyertes pályázói között

2022.06.17.
Koltai Júlia a Lendület Program idei nyertes pályázói között
A Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatójaként beadott Társadalmi struktúra és egyenlőtlenség a digitális adatok tükrében c. munkatervével Koltai Júlia oktatónk (Társadalomkutatások Módszertana Tanszék) sikeresen szerepelt a Lendület Program "Induló" kategóriájának idei pályázatán . 

Koltai Júlia kutatási projektjének célja, hogy a digitalis viselkedések megfigyeléséből származó és a digitalizáció által keletkezett adatok elemzésén keresztül – egy az önbevallásos, kérdőíves felmérések korlátait áttörő módszertani háttérrel – vizsgálja a társadalomban megjelenő digitális egyenlőtlenségeket és azok tükrében felmérje bizonyos új rétegződési elméletek kidolgozásának lehetőségét.

A projekt hátteréről

A digitális forradalom óta az emberek életének egyre jelentősebb része zajlik az online térben. Éppen a társadalom digitalizációja új területek és egyben új kihívások felé terelte a társadalomtudományi kutatásokat. A digitális tér egyrészt tükrözi az offline térben meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket, másrészt új szakadékokat hoz létre a társadalmi csoportok között. Azonban még azok az elméleti modellek is, amelyeket a szociológusok az elmúlt évtizedekben nagy mélységben és részletességgel dolgoztak ki a társadalom rétegződéséről, és amelyek a digitális világ dimenzióit is tartalmazzák, többnyire kérdőíves adatfelvételek adatain alapulnak. Az önbevallásos felmérések azonban csak korlátozottan képesek megragadni ezeket a digitális egyenlőtlenségeket, mivel sokkal inkább az attitűdök, mint a viselkedés mérésére alkalmasak. Az említett digitális különbségek mérésére alkalmasabb módszer lehet az emberek digitális viselkedésének megfigyelése. Az online térben való jelenlét mellett a digitalizáció az offline életünkről is új típusú adatokat eredményezett. A mindennapi tevékenységeinket, mint például telefonhívásaink helyét, idejét vagy hosszát, vagy a hitelkártyás költéseinket akár másodpercenként rögzítik. A digitalis viselkedések megfigyeléséből származó és a digitalizáció által keletkezett adatok segíthetnek abban, hogy bővítsük vagy finomítsuk a társadalom struktúrájával és működésével kapcsolatos ismereteinket. A kutatás célja az, hogy:

  • a klasszikus társadalmi struktúra-elméletek által meghatározott társadalmi csoportok digitális viselkedésbeli különbségeire összpontosítva olyan modelleket hozzon létre, amelyek pusztán az emberek digitális lábnyomaiból meg tudják becsülni a társadalmi osztályba tartozást,
  • a társadalmi szerkezet olyan, új dimenzióit tárja fel az online térben, amelyekkel a meglévő elméleteket kibővítésére, vagy akár új társadalmi rétegződési elméleteket felállítására lehetőség nyílhat, és hogy
  • a digitális, megfigyelési adatok felhasználásával bővítse a társadalom különböző rétegeihez tartozók egyenlőtlenségeiről szerzett tudásunkat.

A Lendület program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése nemzetközi szinten kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken áttörő eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A pályázati modell hazai és nemzetközi jelentősége és sikere nemzetközi mércével is meghatározó és példamutató.