Konferencia Durkheim halálának 100. évfordulója alkalmából

Konferencia Durkheim halálának 100. évfordulója alkalmából
12/08

2017. december 08.

ELTE Társadalomtudományi Kar

12/08

2017. december 08. -

ELTE Társadalomtudományi Kar


Konferencia: AZ ANÓMIÁTÓL A KOLLEKTÍV PEZSGÉSIG  Az ELTE-TáTK Elmélettörténet Tanszékének konferenciája Durkheim halálának 100. évfordulója alkalmából 

Durkheim nem csupán a szociológia, hanem a tágabb értelemben vett társadalomtudományok, az antropológia, a társadalomfilozófia, a modernizációelmélet és az ismeretelmélet meghatározó alakja. Mint minden klasszikusról, róla is elmondható, hogy életműve nem csupán a társadalomról való gondolkodás történetének egy fejezeteként tart számot érdeklődésre, hanem az aktuális kérdések megválaszolásához is fogalmi eszközöket kínál.
 
A konferencia elhangzó előadások a Durkheim által kidolgozott fogalmak segítségével keresnek választ globális, európai és hazai társadalmi jelenségekkel kapcsolatos kérdésekre.

E tágabb témamegjelölés mellett két problémát szeretnénk a közös gondolkodás fókuszába állítani. Az anómiára olyan válságjelenségként tekintünk, ami hatást gyakorol a hétköznapi életvilág, az identitás és a politikai nyilvánosság működésére egyaránt. A kollektív pezsgés ezzel szemben olyan integrációs mechanizmus, ami nyelv előtti jellegéből fakadóan az életvilág fragmentálódásával párhuzamosan, napjainkban ismét kiemelt jelentőségre tesz szert. Ebben az értelemben az általuk kifeszített fogalmi térben a késő modernitás társadalmi patológiái és válaszkísérletei egyaránt elhelyezhetők. 

A konferenciát az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetének Elmélettörténeti tanszéke rendezi. 

Időpont: 2017. december 8., péntek 
Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar 

A konferekcia programja.

A konferencia Facebook-oldala

A konferencián elhangzó előadások absztraktjai.