Konferencia-felhívás: Idő, kultúra, társadalom

2015. június 15-ig vár absztraktokat az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja az „Idő, kultúra, társadalom - A jelen történeti szociológiái című konferenciára.

A társadalomtudományok történetileg érzékeny megközelítései mindig is alapvető problémaként kezelték az időt, nem egyszerűen a történeti változás megragadása érdekében, hanem elfogadva annak társadalmi és kulturális sokféleségét. Az idő társadalmi problémaként merült fel általában véve a modernizáció, a szent és a profán (Durkheim), a gazdasági rendszer (Bourdieu), a civilizációs folyamat (Elias), vagy a munka fegyelmezése (Thompson) kapcsán, nem beszélve a számos társadalomtörténeti kérdésfeltevésről (Annales-kör, Hajnal, stb.).

A 20. század közepétől intézményesülő survey-szociológiai paradigma többé-kevésbé kiszorította az időt társadalmi problémaként felvető tudományos vállalkozásokat, így a társadalomtudományok lényegében szó nélkül hagyták az 1960-as évektől végbemenő, a történeti időtapasztalatot és az idő társadalmi szervezését érintő radikális átalakulást. E változás elméleti megragadásának inspirációi elsősorban a történet- és a földrajztudomány felől érkeztek, illetve új szociológiai paradigmák megjelenését eredményezték, amelyek áttételesen az idő átalakulásával foglalkoznak (mint az élettörténeti megközelítés vagy az emlékezetkutatás). Bár koherens történeti szociológia soha nem létezett, az idő és társadalom problémáját felvető kutatási programok gazdagok és számottevőek. Különösen így van ez, ha a társadalomtudományi társdiszciplínákat és a történettudományokat is tekintetbe vesszük.

A konferencia éppen erre vállalkozik: fórumot kíván biztosítani e tág értelemben meghatározott történeti szociológiáknak, és ösztönözni kíván a tudománytörténeti hagyományokra való rákérdezésre a jelenkori problémák megragadásában. Olyan előadásokat várunk a társadalom- és humántudományok köréből, amelyek akár elméletileg, akár tudománytörténetileg, akár az empirikus kutatás során idő, kultúra és társadalom összefüggéseinek mai kérdéseivel foglalkoznak.

Lehetséges témakörök:

  • történeti megközelítések a társadalomtudományokban
  • történetiség, történeti változás és társadalomelmélet
  • modernizáció, gazdasági rendszerek, technológia és az idő problémája
  • (szub)kultúrák és az idő
  • idősíkok (történeti idő; egyetemes idő; társadalmi csoportok: közösségek, generációk, családok, egyének ideje, stb.) és ezek konfliktusai
  • élettörténet és életciklus
  • idő és hatalom

A konferenciára 2015. december 17-én kerül sor Budapesten, az MTA Társadalomtudományi Kutatóintézetében, az Emlékezet, kultúra, érték kutatási iránya szervezésében.

Az előadások max. 300 szavas absztraktját június 15-ig várják a voices@tk.mta.hu címre, a Tárgyba kérjük írják be: „Idő, kultúra, társadalom konferencia”. A jelentkezéseket június 30-ig bíráljuk el.

forrás: MTA TK Szociológiai Intézet

2015.03.31.