Konferencia-felhívás - Intellectuals, Inequalities and Transitions

A PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskolája októberi, Szelényi Iván munkásságához kapcsolódó konferenciájára várja előadók jelentkezését. Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 1.

Az Intellectuals, Inequalities and Transitions: Themes from Iván Szelényi címmel megrendezésre kerülő konferencia időpontja 2015. október 15–17., helyszíne a pécsi Zsolnay Negyed.

Szelényi gazdag életműve számos aktuális társadalmi kérdést érint a városi élet és az egyetemek kérdésétől kezdve az Entzauberung problematikáján keresztül az egyenlőtlenségek és a társadalmi osztályok vizsgálatáig (mint pl. az értelmiség, a vállalkozók, vagy az underclass). Olyan 500 szavas absztraktokat várunk a jelentkezőktől, amelyek elhelyezik ezen témakörök valamelyikét  a globális kapitalizmus, illetve a posztszocialista újkapitalizmusok kontextusában. Szelényi munkásságának elméleti és/vagy empirikus vonatkozásait elmélyítő, kritikailag tárgyaló vagy továbbgondoló előadás-javaslatokat fogadunk szívesen 2015. augusztus 1-ig.

A konferencia tervezett tematikus súlypontjai:

  • értelmiség és elitek
  • vállalkozók és polgárosodás
  • a posztszocialista újkapitalizmusok politikai gazdaságtana
  • városi társadalmi konfliktusok
  • underclass, szegénység, romák
  • egyetemek
Előadást vállaltak többek között:

Gil Eyal (Columbia)
Ferge Zsuzsa (HAS)
Lynne Haney (NYU)
Heller Ágnes (New School for Social Research)
Michael Kennedy (Brown University)
Konrád György (ADK)
Karl Ulrich Mayer (Yale, MPI)
Matthew McKeever (MHC)
Victor Nee (Cornell)
David Ost (HWS)
Bruce Western (Harvard)

A konferencia nyelve alapvetően angol, de magyar nyelvű absztraktok leadására is van lehetőség – magyar nyelvű szekciókat is tervezünk.

Kapcsolat: Füzér Katalin, fuzer.katalin@pte.hu

A rendezvény a TÁMOP-4.2.2.B-15/KONV-2015-0011 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen projekt keretében valósul meg.

2015.06.22.