Konferenciafelhívás: 100 éves a frankfurti iskola

2023.09.07.
Konferenciafelhívás: 100 éves a frankfurti iskola
Az ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalomelmélet Tanszéke konferenciát szervez "100 éves a frankfurti iskola" címmel.

A frankfurti iskola jelentősége

1923-ban kezdte meg működését Majna-Frankfurtban az Institut für Sozialforschung, a később csak „frankfurti iskolaként” emlegetett tudományos és eszmei mozgalom anyaintézménye. Az intézethez kapcsolódó szerzők egymást követő nemzedékei által folytatott vizsgálódások meghatározó szerepet játszottak a múlt század humán tudományos gondolkodásának kiformálásában. A „frankfurti iskola” jelentősége ugyanakkor nem pusztán történeti természetű: Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Habermas és társaik eredményeinek ismerete nélkül nem csak a 20. század társadalomtudományos és filozófiai hagyatékának áttekintése, de a jelenkori tájékozódás is elképzelhetetlen. Az általuk számos témában – a teljesség igénye nélkül: a kritikai elmélet lehetőségei és tétjei, az instrumentális ész bírálata, a felvilágosodás és a modernitás öröksége, a totalitárius rendszerek kiépülését lehetővé tévő pszichológiai és társadalmi feltételek, a kultúripar által gyakorolt represszióból kiutat mutató művészeti formák emancipatórikus potenciálja, a kapitalizmus, a fogyasztói társadalom és a demokratikus nyilvánosság esélyei – megkezdett kutatások olyan kérdéseket hagytak örökül a 21. századra, melyek a történelmi-társadalmi környezet jelentős átrendeződése után sem vesztettek időszerűségükből, és melyek a kortárs elemzések számára is releváns kiindulópontul szolgálnak.

Jelentkezés a konferenciára

A szervezők a „frankfurti iskola” interdiszciplináris szellemiségéhez igazodva a társadalomtudományok és humán tudományok (egyebek mellett a szociológia, filozófia, politikatudomány, pszichológia, történelem) bármely területéről várják előadók jelentkezését.

Jelentkezni 2023. október 15-ig lehet egy kb. 250 szavas absztrakt beküldésével a havrancsik.daniel@tatk.elte.hu e-mail címre.
Az absztraktok elfogadásáról a szervezők legkésőbb 2023. október 30-ig értesítik a jelentkezőket.

A konferencia várható időpontja 2023. december 1.

(Fotó: Wikimedia Commons)