Könyvvita az OITK szervezésében

Az ELTE TÁTK Oktatás- és Ifjúságkutató és Továbbképző Központ tudományos könyvvitát szervez két kötetről (Bölcsészek és tanárok a 19–20. században, Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban) 2013. november 14-én 16 órától az ELTE TáTK Tanári Klubjában (2.139.)

A vita időpontja: 2013. november 18. 16:00–19:00
A vita helyszíne: ELTE TáTK Tanári Klub (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A.)

A vita elnöke Csákó Mihály, CSc

1. Téma: Bölcsészek és tanárok a 19–20. században
Szerző: Biró Zsuzsanna Hanna, Phd – Nagy Péter Tibor, DSc
Opponens: Karády Viktor, az MTA külső tagja    
A mű elérhető: http://mek.oszk.hu/10900/10993
    
2. Téma: Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban
Szerző: Karády Viktor  az MTA külső tagja
Opponens: Hajdú Tibor, DSc
A mű elérhető: http://mek.oszk.hu/11200/11265/

A kötetek a WJLF Szociológiai dolgozatok c sorozatában jelentek meg

Ugyanitt jelent meg:
Karády Viktor – Nagy Péter Tibor: Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19–20. századi Magyarországon, http://mek.oszk.hu/10900/10983
Fekete Szabolcs: A pécsi egyetem bölcsészdiplomásainak rekrutációja, 1921–1940 http://mek.oszk.hu/10900/10992
Nagy Péter Tibor: Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa, http://mek.oszk.hu/09600/09628
Karády Viktor : Ethnic and denominational inequalities and conflicts in elites and elite training in modern Central-Europe, http://mek.oszk.hu/10900/10980
Nagy Péter Tibor – Troján Anna : Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis, http://mek.oszk.hu/11800/11857

2013.10.31.